När: Onsdagar-lördagar 19/6-17/8 kl. 10.00-16.00    

Var: Skolan, Murberget friluftsmuseum, Härnösand 

 

Hur var det att gå i skolan förr i tiden? Kom till Skolan och träffa skolfröken. Hjälp henne med dagliga sysslor som att mata hönsen och ta hand om odlingarna.     

Klockan 13.00 ringer skolfröken in till lektion. Då kan du vara med på en gammeldags skollektion och känna på hur det var att vara skolelev förr i tiden. Skriv i sand, på griffeltavla och med bläck, och lek skolgårdens lekar. 

 

Skolan på friluftsmuseet 

Skolan kommer från Gideå socken utanför Örnsköldsvik. 1842 kom folkskolereformen som sade att alla barn skulle ha möjlighet att få gå i skolan. Socknarna skulle då bygga skolhus för barnen och anställa lärare. Folkskolan blev ett viktigt steg till demokratiseringen av landet, i och med att alla hade möjlighet att få en utbildning. Folkskolan blev också ett första steg till det utbildningssystem vi har idag med allmän och gratis utbildning. 

Det här skolhuset invigdes 1846 och har två våningar. Skolsalen ligger i byggnadens övervåning, medan nedervåningen användes som tillfällig bostad för till exempel barnmorskan eller andra av byns behövande. Skolans lärare var också klockare och bodde därför i klockaregården. 

Byggnaden var en av de första folkskolorna i Västernorrland och ansågs modern på sin tid. Huset är en halvkorsbyggnad som är en av länets mest vanliga byggnader. Skolan användes under 40 år tills en ny skola togs i bruk 1886. Då användes istället den här byggnaden bland annat som slöjdsal och sockenstuga. 1933 flyttades Skolan till Murberget. 

 

Tillgänglighet 

Närmsta toaletter finns i museets huvudbyggnad, de är också tillgänglighetsanpassade.  

Skolan ligger ca 70 meter från museets huvudbyggnad.  

Handikapparkering finns.