Vill du träffa andra Lugnviksintresserade för att spåna på hur Lugnviks historia kan bli en resurs för platsens utveckling? Tillsammans lär vi oss mer om Lugnvik, hur man kan förstå landskapet och platsen, och hur man tar reda på mer om husens historia.

Målsättningen är att skapa historiska vandringar i Lugnvik, för boende och besökare. Träffarna vänder sig främst till dig som bor eller har anknytning till Lugnvik.

Johanna Ulfsdotter från Västernorrlands museum leder träffarna. Träff 1 3 maj , se separat kalenderpost https://vnmuseum.se/events/minnen-mening-och-manniskor-i-lugnvik-traff-1/.

Träff 2.
Hur gör man en guidad tur eller historievandring?

Tid: 31 maj kl. 13.00 och 17.30
Plats: Hos föreningen Lugnviksbilder, i kasernen Slottet
Vi diskuterar vidare utifrån träff 1 och bjuds på kaffe och macka. Beroende på antal anmälda hålls mötet vid två tillfällen: kl 13.00 och kl 17:30.

Anmälan:  Föranmälan via e-post: kommun@kramfors.se eller tel: 0612-800 00. Vid anmälan behöver du
ange om du kan komma kl 13 och/eller 17:30. Glöm inte att meddela eventuell specialkost eller allergi.
Träffarna är kostnadsfria. Sista anmälningsdag den 26 april. Antalet platser är begränsade.
Alla anmälda kontaktas senast 27 april med information.

 

Bild: Landsväg genom Lugnvik. Från Västernorrlands museums fotosamling på digitaltmuseum.se