I stora utställningshallen en trappa upp.

Hiss finns.

Gran är det vanligaste och nationalekonomiskt viktigaste träslaget i Sverige, men utnyttjas i stort sätt bara till sågade produkter och massaved. Denna utställning synliggör granens möjligheter och resurs ur ett kulturarvs-, hållbarhets och näringsperspektiv.

Välkommen att ta del av tjugofem utställare som utforskar granens potential och tänjer på dess gränser.

Utställningen är producerad av Magnus Eriksson och Knut Östgård, Hemslöjden i Kronobergs län.

Visas 28 feb – 19 maj 2019.

Varmt välkommen!