När: Lördag 20 januari kl. 13.00-14.00

Var: Hörsalen, Västernorrlands museum 

Möt författarna till boken Prosten Holm i Själevad och hör dem berätta om mannen som kom att förändra både sin och andras tillvaro när han kom till Själevad för 200 år sedan. Föredraget avslutas med en diskussion om prostens och bokens betydelse. 

Fri entré! Ingen föranmälan. 

 

Medverkande 

Olof Holm, Fil. doktor, docent i ekonomisk politologi i Helsingfors, professor, reservofficer, barnbarns barnbarn till prosten Holm 

Lisbeth Svengren Holm, Ekon. doktor i Lund, professor i design management, gift med Olof Holm 

 

Prosten Carl Johan Holm – legendarisk kyrkoherde i Själevad 

Carl Johan Holm kom att prägla 1800-talets norra Ångermanland inom en mängd områden. Hans insatser inom fattigvård, skola och lantbruk blev nationellt uppmärksammande och det var också Carl Johan Holm som tog initiativ för bildandet av köpingen och sedermera staden Örnsköldsvik. Carl Johan Holm var även riksdagsman i prästeståndet under två perioder på 1800-talet. 

 Carl Johan Holm förstod när det var tid att tänka nytt. Han hade sett kriget, döden och lidandet i det Finska kriget 1808–1809 men lät sig inte knäckas. Dessutom förstod han bildningens betydelse för en bättre framtid. 

Men arg och vresig var han, prosten Holm. 

 

Tillgänglighet 

Det finns hiss.  

Hörsalen ligger i direkt anslutning till museets entréhall.  

Det finns handikapparkering.  

Programmet är 60 min långt utan paus.  

Det finns Hörslinga.