Fredag 28 april kl. 16.00 

 Museets arkeologer Madeleine Nilsson, Maria Lindeberg, Ida Lundberg och Anton Uvelius berättar om den tid som kvinna från Lagmansören levde i. Lagmansörenkvinnan levde för ca 4000 år sedan och hittades i en grav i byn Lagmansören i Medelpad. Arkeologerna Oscar Nilsson och Helena Gjaerum gjorde en rekonstruktion av denna kvinna, och hon står nu att beskåda i utställningen Forntidsresan på Västernorrlands museum. 

Vi vet inte så mycket om hur just kvinnan från Lagmansören levde, men utifrån olika typer av fynd och analyser från andra platser kan vi få fram information om hur människor i allmänhet levde under neolitikum, även kallad yngre stenåldern eller bondestenåldern (ca 4200-1800 f.kr.). I arkeologernas föredrag kommer fokuseringen ligga på fyra olika komponenter som påträffas i arkeologiska sammanhang och berätta om informationen de ger oss. Detta kommer sedan att skapa en bra bild på hur det kan ha varit att leva under Lagmansörenkvinnans samtid. 

Programmet tar ca 20 min och sänds på museets Youtube-kanal. Textat på svenska. 

https://www.youtube.com/channel/UCk-pU3xD_fqBURP5vl_hEfg