När: 2 januari – 31 januari

Var: BOXEN, Västernorrlands museum

 

Här i Boxen visar vi konstfilm som belyser kulturarv på ett lite annorlunda sätt. I det nya vinterprogrammet fokuserar vi på konstnärer och filmare som utgår från sin egen, personliga historia berättad genom en blandning av intervjuer, arkivmaterial och poetiska bilder. Varje månad presenteras något nytt, så kom gärna tillbaka ofta! 

 

Resandefolket och Brolin I & II 

Är Kalle Brolin resande? Eller är han en kokkalotavring, en som låtsas vara resande för att få en spännande status? Konstnären Kalle Brolin har under flera år arbetat med resandefolkets historia som bas för en rad olika konstprojekt. Med utgångspunkt i sitt eget familjenamn för han en dialog med olika resande om frågor som etnisk tillhörighet och kulturarv.  

Resandefolket kom till Sverige för mer än 500 år sedan. Resande anses ha ett släktskap med romer, och talar en egen variant av romani. Under 1900-talet förföljdes de på rasbiologisk grund. Resande utsattes för tvångssteriliseringar, medan resandebarn tvångsomhändertogs och skildes från sina familjer. Från 1920-talet och framåt upprättades register över resande, så kallade “tattarinventeringar”.  

Och så sent som 2013 avslöjades det att Skånepolisen upprättat ett olagligt register över romer – ett tydligt tecken på att etniskt grundad förföljelse är ett aktuellt problem även i vår samtida demokrati. 

I filmerna diskuterar aktivister ur resandefolket, med namnet Brolin som exempel, olika frågor om etnisk tillhörighet och om kulturarv. I den första filmen medverkar Richard Magito Brun och Rose-Marie Wallengren, aktivister i Kulturgruppen för resandefolket. De resonerar kring den svåra frågan om de flytande gränserna för tillhörighet i en etnisk minoritet, och diskuterar sinsemellan utifrån olika positioner vad blod respektive kultur betyder för etniciteten. 

I den andra filmen medverkar Fritz Rosendahl och hans sonson Oscar Hederlig. I filmen pratar de om hur resandefolkets kultur har kunnat både bevaras och hållas levande, samtidigt som den hållits dold och hemlig för majoritetsbefolkningen på grund av risken att resande skall utsättas för förföljelse.  

Kalle Brolin är konstnär, bosatt i Malmö. Han har medverkat i ett flertal konstbiennaler, skriver kulturreportage för Fria Tidningen, och arbetar med den solcellsdrivna utomhusbiografen Sunshine Socialist Cinema. Han har tidigare haft utställningar på bland annat Göteborgs Internationella Konstbiennal, Gotlands Konstmuseum, Konsthall C samt Kulturhuset i Stockholm. 

 

Kalle Brolin 

Resandefolket och Brolin I & II, 2012/2013 

Längd: 08:44/11:59 min 

Distributör Filmform 

 

Filmerna visas 2/1-31/1