video-output-CC107C2A-96F5-42B7-9CF3-1FB5470EAD23 from Västernorrlands museum on Vimeo.

Med anledning av arkeologins dag, 30/8, har vi gjort ett besök hos museets arkeologer Ola George och Maria Lindeberg som just nu arbetar med en utgrävning i Härsta strax norr om Sundsvall. Det är en järnåldersgrav från ca 400-500 e.Kr som undersöks, och vi passar på att ställa några frågor om graven.

Vad är det för typ av grav?

Det är en gravhög som består av ett cirkelformat kärnröse av stenar som täckts av ett lager jord. Vi utgår ifrån att det är en brandgrav eftersom vi gjort fynd av brända ben. I en brandgrav har den döde alltså bränts tillsammans med föremål som den döde fått med sig i graven.

Har ni upptäckt den? Hur visste ni att grav fanns här?

I Sverige finns ett fornlämningsregister som grundar sig på omfattande inventeringar, så det är sedan länge känt att högen fanns. Idag ska det byggas en järnväg här och då är det dags att undersöka den ordentligt.

Hur gammal är den? Hur vet ni det?

Tidigare i sommar hittade vi ett fragment av en s.k. sammansatt kam i graven. Det är en typ av kam som började tillverkas under folkvandringstid omkring 400 e.Kr.

Har det funnits andra gravar och bosättningar i området? Skiljer sig denna grav från andra?

I området i Sköns socken finns många fornlämningar från järnåldern, både enklare mindre gravar och större storhögar i högstatusområdet Västland som ligger ca 1 km nordväst om den här graven där vi står idag. I Västland har det funnits många riktigt stora gravhögar och många rika gravfynd har påträffats genom åren som till exempel romerskt glas, bronskittlar, några guldfynd och en silverdenar (mynt). Det som skiljer den här är att det är en solitär, den ligger en bit ifrån närmaste bosättning där man normalt begravde folk.

Hur stor är graven?

15 m i diam och 1,8 m hög

Varför la man så många stenar på graven?

Det är ett monument över den döde som först och främst bör ha setts av de närboende i samband med gravens uppförande, stenpackningen har sedan fyllts över med ett lager jord och då har inte den inre konstruktionen gått att se. Däremot har graven legat väl synlig i dåtidens betade marker, väl exponerad mot Alnösundet som vi tror var en farled med mycket trafik.

Om inte vem som helst kunde begravas så, hur begravde man alla andra?

De allra flesta har inte fått någon synlig begravning, en del har begravts obrända i gravar som inte tycks ha haft någon synlig markering ovan mark, andra kan ha kremerats och urnsatts i en grop i marken eller deponerats i vatten.

Har ni hittat något ännu i den här graven?

Vi har hittat en björnfalang, en del av en kloled hos en björn, fragment av en kam och av keramik och några brända ben.

Varför hittar ni inga hela fina föremål?

De fynd vi hittills hittat tyder på att den som begravdes här har kremerats på ett bål. Det mesta förstörs då men vi arkeologer kan ändå få ut en hel del information av materialet. Graven är heller inte färdigundersökt ännu så vi får se vad som döljer sig i jorden

Vad kan man få veta av alla pusselbitar ni får fram?

Genom att analysera benen kan få reda på kön ålder, möjligen också sjukdomar och skador, vi kan genom föremålen ta reda på under vilken period gravläggningen ägde rum. Vi kan också se vad som följde med på gravbålet om vi har tur och bevaringsförhållandena är bra

Har graven legat orörd sen järnåldern?

Någon har tyvärr grävt gropar i graven, kanske för att plundra, kanske av någon annan orsak. Samtidigt täcks graven av ett enormt lager sten på flera ton så förhoppningsvis har eventuella rester från brandgraven fått ligga skyddade.

Kan det finnas oupptäckta gravar av samma storlek i länet?

Det kan möjligen finnas enstaka gravar i den här storleken kvar att upptäcka. Väldigt mycket känner vi redan till och det finns registrerat hos Riksantikvarieämbetet.