Zachris Pehrsson, föddes år 1793 i Lidgatu, Ådalsliden och dog 1871. Han var redan som barn intresserad av att snickra. Han lärde sig att snida och göra ritningar, med inspiration från böcker och stilmöbler som han såg, i Ådalen och genom utbyte med andra snickare. Han var släkt med författaren, konstnären, Pelle Molin som beskriver Zachris Pehrsson som skalden, skulptören. Zakre Pers, som han kallades, var också en person man kunde gå till för att få goda råd.

Snidad krön med tre blommor
Väggur

Som ung förlorade han sin trolovade. Hans favoritmotiv var snidade rosor. Enligt sägnen hörde ihop med de rosor han la på sin älskades grav. Men han har också gjort flera roliga ”Lejonsprättar”, stolar, sängar, chiffonjéer och annat. Zachris Pehrsson signerar nästan alltid sina arbeten med årtal och initialer.

Zachris Pehrssons initialer på baksidan av ett snidat krön.
Väggur

Han gifter sig senare med Märtha Hansdotter-Häggman.
De fick inga barn men adopterade systersonen Josef Josefsson Westin.
Zachris Pehrsson dog av slaganfall vid 78 år ålder.

Konservator Anne Berättar om ett par dörrdekorationer, tillverkade av Zachris Pehrsson. Dessa finns att se i utställningen ”Händers verk”. 

Idéer byttes mellan olika snickare och ibland stal man varandras idéer. Särskilt kyrkliga föremål var en källa till inspiration och idéstöld eller lån. Ett exempel är berättelsen om när alla inventarier i Resele kyrka hade täckts över med svart tyg på grund av ett kungligt dödsfall. Och Zachris lånar alla dekorationer som kan tas loss för att  han behövde inspiration inför ett stort arbete i Ådalslidens kyrka. Arbetet var så stort att han även behövde en medhjälpare, en dräng, för att klara det. Efter Zachris död fick drängen under en period äran för hela arbetet trots att det till stor del utförts av Zachris Pehrsson som även var hjärnan bakom arbetet. Eller var det den som gjort de kyrkliga sniderierna i Resele kyrka som skulle ha fått uppskattningen?

På länsmuseet finns också en samling med schabloner och mallar som Pehrsson använt i sitt arbete. Samlingen skickades som post till Museet år 1831 av en släkting till Pehrson, EJ Lindhjelm i St. Louis som tagit med sig samlingen då han emigrerade till Amerika i slutet av l800-talet. Han skriver i ett brev till  Den innehåller ca. 50 idéer och förlagor. Pehrsson kopierade från böcker och prövade hur stolar, soffor och predikstolar tog sig ut i nyklassicism respektive rokoko. Många av idéerna kom troligen aldrig längre än till planeringsstadiet.

Tecknade lejonsprättar på papper

Alla mallar är utskurna från välanvända fulltecknade pappersark. Zachris Pehrsson var intresserad av främmande djur och miljöer. Diverse exotiska djur finns avbildade, däribland en kamel och en gam, orangutanger, babianer och ormar. Schablonsamlingen är intressant eftersom den ger en inblick i hur han arbetade.

En pappersschablon i form av ett lejon

 

Läs mer om utställningen ”Händers verk”