Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen - Tjänstledig Tel:

Anna Zetterlund

Länshemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 10

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Kerstin Ulander

Receptionist, funktionsansvarig för affärsverksamheter Tel: 076-830 04 42

Louise Sterner

Eventansvarig Tel: 0611-886 00

Mona Nilsson

Antikvarie Tel: 073-071 56 93

Paulin Norgren

Antikvarie, Programsamordnare Tel: 073-275 16 08

Anne Braun

Konservator Tel: 072-229 59 41

Dan Jonsson

Museiassistent Tel: 0611-886 43

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare - Tjänstledig Tel:

Johan Rinderheim

Johanna Norberg

Museiassistent Tel: 0611-886 45

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Lennart Kristiansson

Linnea Sverkersson

Textilkonservator Tel: 070-277 55 42

Madeleine Nilsson

arkeolog Tel:

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog Tel: 070-191 72 93

Maria Öström

Museiassistent Tel: 0611-886 43

Ola George

Antikvarie, arkeolog, funktionsansvarig uppdrag och kulturmiljö Tel: 070-578 42 31

Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen - Tjänstledig Tel:

Anna Zetterlund

Länshemslöjdskonsulent Tel: 070-557 36 86

Anna-Karin Eriksson

Anne Braun

Konservator Tel: 072-229 59 41

Annso Grahn

Länshemslöjdskonsulent Tel: 073-024 20 51

Bengt Wittgren

antikvarie, forsknings- och projektkoordinator Tel: 070-698 86 80

Birgitta Bergkvist

Receptionist Tel: 0611-886 10

Christina Sollén

Grafisk formgivare Tel: 073-271 23 87

Dan Jonsson

Museiassistent Tel: 0611-886 43

Elin Timmerholm

Webbredaktör Tel: 070-281 51 77

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 0611-886 24

Hans-Erik Holmkvist

Jenny Samuelsson

Joakim Karsberg

IT-samordnare Tel: 070-889 91 87

Johan Lindström

IT-samordnare - Tjänstledig Tel:

Johan Mörck

Finsnickare, timmerman Tel: 070-317 12 61

Johan Rinderheim

Johanna Norberg

Museiassistent Tel: 0611-886 45

Johanna Ulfsdotter

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Kerstin Ulander

Receptionist, funktionsansvarig för affärsverksamheter Tel: 076-830 04 42

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Lennart Kristiansson

Linnea Sverkersson

Textilkonservator Tel: 070-277 55 42

Louise Sterner

Eventansvarig Tel: 0611-886 00

Madeleine Nilsson

arkeolog Tel:

Malin Samuelsson

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog Tel: 070-191 72 93

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 0611-886 38

Maria Öström

Museiassistent Tel: 0611-886 43

Mona Nilsson

Antikvarie Tel: 073-071 56 93

Ola George

Antikvarie, arkeolog, funktionsansvarig uppdrag och kulturmiljö Tel: 070-578 42 31

Paulin Norgren

Antikvarie, Programsamordnare Tel: 073-275 16 08

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75

Robert Axner

Kommunikationsansvarig, Ansvarig PL Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Anna Cedergren

Chef Publika avdelningen - Tjänstledig Tel:

Bengt Wittgren

antikvarie, forsknings- och projektkoordinator Tel: 070-698 86 80

Elin Timmerholm

Webbredaktör Tel: 070-281 51 77

Jenny Samuelsson

Johanna Ulfsdotter

Kajsa Hartig

Avdelningschef samlingar och kulturmiljövård Tel: 072-244 36 02

Malin Samuelsson

Robert Axner

Kommunikationsansvarig, Ansvarig PL Fritidsbåtsmuseet Tel: 070-698 43 15

Anna-Karin Eriksson

Fredrik Nordlander

Museitekniker Tel: 0611-886 24

Hans-Erik Holmkvist

Johan Mörck

Finsnickare, timmerman Tel: 070-317 12 61

Krister Källman

Museitekniker Tel: 073-072 47 10

Maria Norberg

Lokalvårdare Tel: 0611-886 38

Per Ahlenius

Teknisk producent Tel: 073-274 87 75