Arbeta hos oss - vi söker medarbetare

Västernorrlands museum söker antikvarie med inriktning program och mötesplats – Ansök senast 1 november 2019

Västernorrlands museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Museiverksamheten är omfattande och innefattar utställningar, program och samlingsförvaltning. Arkeologi, konservering och byggnadsantikvarisk verksamhet är viktiga delar i museets utåtriktade kulturmiljöarbete i länet. Museibyggnad och Murberget friluftsmuseum är placerade i Härnösand, men vårt uppdrag omfattar hela länet.

Länsmuseet befinner sig i ett utvecklingsarbete för att bli hela länets museum och vår programverksamhet är en avgörande del i detta, för det är med den vi skapar engagemang och förutsättningar för delaktighet, lärande och upplevelser. Som antikvarie med inriktning mot program och mötesplats drivs du av att möta människor och skapa delaktighet vad gäller kulturarvs- och samtidsfrågor gentemot en bred allmänhet men också mer specifikt mot den prioriterade målgruppen barn och unga.

Du arbetar med:

  • att planera, arrangera och genomföra programverksamhet och annan publik verksamhet, t.ex. visningar och engagemangsskapande aktiviteter, både i Härnösand och i länet.
  • samverkan med civilsamhälle, organisationer och näringsliv
  • utvecklar utbud, leder projekt och ingår i projekt

Tillsammans med vår nuvarande programantikvarie samordnas programaktiviteter och tillsammans med utställningsgrupp och arbetsgrupp för kunskapskommunikation utformas ytterligare publikt utbud och utvecklingsprojekt. Som programantikvarie kommer du att samverka med museets alla avdelningar och funktioner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • lägst magisterexamen i etnologi eller annat likvärdigt ämne med fokus på kulturarv och kulturhistoria.
  • förmåga att arbeta strategiskt med utveckling av modern museiverksamhet utifrån samhällsrelevans, användarperspektiv och administrativa krav.
  • erfarenhet av publikt arbete inom museisektorn eller motsvarande.
  • lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande:

  • erfarenhet av att använda digitala metoder och kanaler.

Egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en självgående, social och god lagspelare med pedagogiska egenskaper. Du arbetar systematiskt, effektivt och kan prioritera. Du har lätt för att lära dig ny teknik.
Västernorrlands Museum eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.

Övrig information

Tillsvidareanställning, 100% enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas. Tjänstebenämningen är antikvarie.

Frågor om tjänsten besvaras av:

Museichef Jenny Samuelsson, 070-348 16 01, jenny.samuelsson@vnmuseum.se
Facklig representant för SACO/DIK Johan Rinderheim, 070-313 95 06, johan.rinderheim@vnmuseum.se
Facklig representant för Vision Krister Eriksson, 073-035 98 35, krister.eriksson@vnmuseum.se
För Kommunal har vi ingen facklig representant, men Kommunal går att nå via det lokala kontoret på 010-442 97 69, harnosand.m norrland@kommunal.se

Ansökan som beskriver varför du är rätt person för tjänsten skickas med cv till hej@vnmuseum.se senast 2019-11-01. Märk ansökan med YLM-2019/125

Vi ser fram emot din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Västernorrlands Museum söker byggnadsantikvarie – Ansök senast 8 oktober 2019

Västernorrlands museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Museiverksamheten är omfattande och innefattar utställningar, program och samlingsförvaltning. Arkeologi, konservering och byggnadsantikvarisk verksamhet är viktiga delar i museets utåtriktade kulturmiljöarbete i länet. Museibyggnad och Murberget friluftsmuseum är placerade i Härnösand, och till museet hör också andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer – Gammelgården i Myckelgensjö och Ulvö gamla kapell.
Länsmuseet befinner sig i ett utvecklingsarbete där kulturmiljöarbetet i länet och Murbergets friluftsmuseum spelar en viktig roll för besöksmålsutveckling och kulturmiljövård. Nu söker vi en byggnadsantikvarie som vill vara med och utveckla tillsammans med oss!
Som bebyggelseantikvarie kommer du att arbeta dels i en rådgivande och stödjande roll gällande byggandsvårdsfrågor i länet och dels med interna uppdrag i restaureringsarbete som pågår i friluftsmuseet eller vid museets övriga fastigheter. Du kommer att ingå i ett team med övriga antikvarier, projektledare och kulturhantverkare från museet. För arbetet knutet till friluftsmuseet finns stort behov av vård- och underhållsplaner, antikvariska åtgärdsprogram, antikvariska förundersökningar och dokumentation. I arbetet ingår också att driva projekt och genomföra publik verksamhet i utvecklingssyfte.

Kvalifikationer
·      Högskoleutbildning om minst fil kand. eller motsvarande, med bebyggelseantikvarisk/byggnadsantikvarisk inriktning
·      God kunskap om den statliga och kommunala lagstiftningen som berör kulturarvet
·      Dokumenterad erfarenhet av antikvariskt arbete, gärna med inriktning på vård- och underhållsarbete och kunskap kring äldre byggnadstradition och timmerteknik.
·      God kunskap om och vana av olika digitala verktyg som exempelvis projektverktyg, molnbaserad dokumenthantering och sociala medier.
·      B-körkort
·      God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av nytänkande projekt kring förmedling och tillgängliggörande av kulturmiljöer såväl i det fysiska landskapet som på webben.
Kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med praktisk byggnadsvård och äldre timmerhus.
Gärna certifierad kontrollant av kulturvärden enligt Boverkets föreskrifter

Egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en självgående, social och god lagspelare med pedagogiska egenskaper. Du arbetar systematiskt och kan prioritera.
Västernorrlands Museum eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.

Övrig information
Tillsvidareanställning, 100% enligt överenskommelse. Tillträde enligtöverenskommelse. Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Avdelningschef för Samlingar och Kulturmiljö Kajsa Hartig, 072-244 36 02, kajsa.hartig@vnmuseum.se, Museichef Jenny Samuelsson, 070-348 16 01, jenny.samuelsson@vnmuseum.se
Facklig representant för SACO/DIK Johan Rinderheim, 070-313 95 06, johan.rinderheim@vnmuseum.se
Facklig representant för Vision Krister Eriksson, 073-035 98 35, krister.eriksson@vnmuseum.se
För Kommunal har vi ingen facklig representant, men Kommunal går att nå via det lokala kontoret på 010-442 97 69, harnosand.m-norrland@kommunal.se

Ansökan som beskriver varför du är rätt person för tjänsten skickas med cv till hej@vnmuseum.sesenast 2019-10-08. Märk ansökan med YLM-2019/100. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Västernorrlands Museum söker kulturmiljöutvecklare – Ansök senast 13 oktober 2019

Västernorrlands museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Museiverksamheten är omfattande och innefattar utställningar, program och samlingsförvaltning. Arkeologi, konservering och byggnadsantikvarisk verksamhet är viktiga delar i museets utåtriktade kulturmiljöarbete i länet. Museibyggnad och Murberget friluftsmuseum är placerade i Härnösand, och till museet hör också andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer – Gammelgården i Myckelgensjö och Ulvö gamla kapell.
Länsmuseet befinner sig i ett utvecklingsarbete där kulturmiljöarbetet i länet och Murbergets friluftsmuseum spelar en viktig roll för besöksmålsutveckling och kulturmiljövård. Vi söker nu dig som har ett stort intresse för kulturmiljö, kulturarv och byggnadsvård och som vill driva vårt strategiska arbete med kulturmiljövården framåt för regional utveckling och ett ökat intresse för vårt gemensamma kulturarv.
Som kulturmiljöutvecklare kommer du att arbeta dels i en rådgivande och stödjande roll internt och externt, t.ex. mot kommunerna i detaljplaner och bygglov och mot föreningsliv och privatpersoner. Du kommer att ansvara för långsiktig och strategisk utveckling och arbeta publikt och pedagogiskt med museets kulturmiljöuppdrag. Du medverkar med antikvarisk kompetens i olika projekt. Ditt uppdrag är att främja och skapa nätverkså att länets utveckling sker med hänsyn till och med utgångspunkt i befintliga kulturmiljövärden och med ett hållbarhetsperspektiv.

Kvalifikationer

Vi söker dig med
·      akademisk examen inom kulturmiljöområdet med inriktning mot bebyggelse alternativt annan museal utbildning med inriktning mot kulturmiljö och kulturarv.
·      erfarenhet av kommunalt kulturmiljöarbete
·      god förståelse för kulturarvsfrågor och samhällsplanering
·      god kunskap om de nationella kulturmiljömålen samt i lagstiftning som berör kulturvärden.
·      god kunskap i svenska och engelska språket i både tal och skrift.
·      B-körkort
·      God kunskap om och vana av olika digitala verktyg som exempelvis projektverktyg, molnbaserad dokumenthantering och sociala medier.
·      certifierad kontrollant av kulturvärden enligt Boverkets föreskrifter

Egenskaper
Som person är du strukturerad, gör självständiga bedömningar, är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Du känner dig bekväm med att presentera inför kollegor, allmänhet, politiker och media. Du är engagerad, kommunikativ och ansvarstagande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kan göra självständiga bedömningar och har en god förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara kulturmiljövärden och väga in dem i ett helhetsperspektiv för samhällsutveckling. Du har en vilja att utveckla och utvecklas och för dig är det självklart att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper som att själv lära nytt och låta dig inspireras.
Västernorrlands Museum eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.

Övrig information
Tillsvidareanställning, 100% enligt överenskommelse. Tillträde enligtöverenskommelse. Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Avdelningschef för Samlingar och Kulturmiljö Kajsa Hartig, 072-244 36 02, kajsa.hartig@vnmuseum.se, Museichef Jenny Samuelsson, 070-348 16 01, jenny.samuelsson@vnmuseum.se
Facklig representant för SACO/DIK Johan Rinderheim, 070-313 95 06, johan.rinderheim@vnmuseum.se
Facklig representant för Vision Krister Eriksson, 073-035 98 35, krister.eriksson@vnmuseum.se
För Kommunal har vi ingen facklig representant, men Kommunal går att nå via det lokala kontoret på 010-442 97 69, harnosand.m-norrland@kommunal.se

Ansökan som beskriver varför du är rätt person för tjänsten skickas med cv till hej@vnmuseum.sesenast 2019-10-13. Märk ansökan med YLM-2019/119. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Västernorrlands Museum söker byggnadshantverkare – Ansök senast den 14 oktober 2019

Västernorrlands museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Museiverksamheten är omfattande och innefattar utställningar, program och samlingsförvaltning. Arkeologi, konservering och byggnadsantikvarisk verksamhet är viktiga delar i museets utåtriktade kulturmiljöarbete i länet. Museibyggnad och Murberget friluftsmuseum är placerade i Härnösand, och till museet hör också andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer – Gammelgården i Myckelgensjö och Ulvö gamla kapell.
Länsmuseet befinner sig i ett utvecklingsarbete där kulturmiljöarbetet i länet och Murbergets friluftsmuseum spelar en viktig roll.Nu söker vi en byggnadshantverkare som vill vara med och utveckla tillsammans med oss!
Som byggnadshantverkare kommer du främst att arbeta med underhålls- och renoveringsarbete i det restaureringsarbete som pågår på friluftsmuseet eller vid museets övriga fastigheter.
Du kommer då att ingå i ett team med antikvarier, projektledare och hantverkare från museet. Förutom underhålls- och renoveringsarbete kommer det att förekomma andra museitekniska arbetsuppgifter och samverkan i museets verksamhet. I arbetet ingår också att genomföra publik verksamhet i utvecklingssyfte.
Kvalifikationskrav
·      Utbildning inom bygg/snickeri med inriktning mot byggnadshantverk eller liknande
·      B-körkort

Meriterande
·     Erfarenhet av timring och traditionella byggnadsmetoder.
·     Intresse för kulturarv och hantverk
·     Certifikat motorsåg, skylift, ställningsbyggare
·     Bred kompetens inom bygg

Egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en självgående, social och god lagspelare med pedagogiska egenskaper. Du arbetar systematiskt och kan prioritera.
Västernorrlands Museum eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.

Övrig information
Tillsvidareanställning, 100% enligt överenskommelse. Tillträde enligtöverenskommelse. Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Chef tekniska avdelningen Mikael Kuhne , 070-266 17 96, mikael.kuhne@vnmuseum.se,  snickare Johan Mörck 070-317 12 61, johan.moerck@vnmuseum.se.
Facklig representant för SACO/DIK Johan Rinderheim, 070-313 95 06, johan.rinderheim@vnmuseum.se
Facklig representant för Vision Krister Eriksson, 073-035 98 35, krister.eriksson@vnmuseum.se
För Kommunal har vi ingen facklig representant, men Kommunal går att nå via det lokala kontoret på 010-442 97 69, harnosand.m-norrland@kommunal.se

Ansökan som beskriver varför du är rätt person för tjänsten skickas med cv till hej@vnmuseum.sesenast 2019-10-14. Märk ansökan med YLM-2019/118. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.