Slöjd

Välkommen till hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland!

Lördagen den 26 oktober 2019 slöjdar vi hela dagen på temat SLÖJDEN GER DIG VINGAR!

Tillåt dig själv att släppa fotfästet för ett ögonblick, lyfta och sväva iväg tillsammans med slöjden.

Föredrag om Vingar i folktron, Västernorrlands keruber och änglaväsen mm.

Slöjda fåglar, fjärilar, insekter och andra flygande väsen i Slöjdfolkets workshops.

Slöjdcafé –  Ta med ditt slöjdande och sitt ner bland andra slöjdsugna.

Västernorrlands museum kl 12-16.

Fri entré!