Under hösten 2019 lade vi ut ett inlägg om en utredning på Stornäset där arkeologerna påträffade vad som då troddes vara en medeltida husgrund.

Senare under hösten kom dock svaret på de dateringar som gjorts och dessa visade på vendeltid snarare än medeltid. Vendeltid är perioden innan vikingatiden, det vill säga från cirka 550-800-talet. Under september har arkeologerna fortsatt undersökt platsen.

Till att börja med har all jord och markduk som lades på förra året för att skydda lämningen fått skyfflas bort. Därefter har rensning av hela ytan vidtagits. Den här gången har det rensats ned ytterligare och mer ut åt sidorna och de olika färgningarna framträder nu i vissa fall något annorlunda än tidigare. Det som vid utredningen troddes vara ett äldre hus under det kvadratiska huset ser nu mer och mer ut som en stor härd. Här framkommer mycket såväl bränt som obränt ben. Invid den kvadratiska huslämningen har även påträffats ett flintspån och ett fragmenterat skifferbryne. Alldeles nyligen hittades en hästsko av vad som tycks vara äldre slag en bit bortanför lämningen.

Fortsättning följer!

Bild 1. Hela undersökningsytan

Bild 1. Hela undersökningsytan

Bild 2. Den kvadratiska huslämningen. Den möjliga (stora) härden syns under husets övre vänstra hörn. Överst i bild syns ett antal mindre, mörka färgningar. Dessa är ännu inte undersökta, men det kan till exempel röra sig om mindre härdar. De sotiga ytorna till vänster och under huset skulle kunna vara utkastlager från huset.

Bild 2. Den kvadratiska huslämningen. Den möjliga (stora) härden syns under husets övre vänstra hörn. Överst i bild syns ett antal mindre, mörka färgningar. Dessa är ännu inte undersökta, men det kan till exempel röra sig om mindre härdar. De sotiga ytorna till vänster och under huset skulle kunna vara utkastlager från huset.

Bild 3. En hästsko som tycks vara av äldre typ.

Bild 3. En hästsko som tycks vara av äldre typ.