en byggnad i betong

Foto: Husets exteriör, en huvudbyggnad i fyra våningar samt två utskjutande byggnadskroppar i två våningar mot norr och söder. Fasaden är av grå betong med fyra parallella fönsterrader.


Regionens hus i Härnösand är ett av de första byggnaderna vi möter när vi rullar in i Härnösand. Ett stort betongkomplex, som ritades av Karl Spets och Svante Macris vid Jan Thurfjell arkitektkontor i Örnsköldsvik 1965-66. Huset stod klart 1968. Bygganden är ett av länets bästa exempel på modernistisk arkitektur som även kallas ”brutalism” där betong, stål och glas samverkar som viktiga element i såväl interiör som exteriör. Byggnaden har en mycket välbevarad interiör och det är som att göra en tidsresa tillbaka till sent 1960-tal. I entrén möts besökaren av ett öppet väntrum invid ett storslaget emaljkonstverk av Göran Danielsson intill sittbänkar av fasta gjutna betongbänkar med integrerad planering. Det gröna växterna, det grå golvet och bastanta sittmöbeln ger tillsammans med konstverkets lyster en unik upplevelsen av rummets arkitektur.

Foto: Entréhall med kalkgolv, gult och blått konstverk i emalj av Göra Danielsson till vänster samt sittbänkar av betong med gröna växter till höger mot fönstren.


På de övre våningarna hittar vi kontorsplanen. Rummen är placerade mot ytterväggarna utmed två parallella korridorer mellan vilka öppna, transparanta trapphus är placerade i mitten av huset. De bjärta golvmattorna, i olika färger för de olika våningsplanen, skapar både värme och kontrast i korridorerna mot den gjuta grå betongen med trästruktur och brunlaserade dörrar av spånskiva. Valet av material är enkelt och lätt, samtidigt som mörka kulören skapar tyngd åt dörrarna som kontrast till den tunga, men ljusa betongen.

Foto: Kontorskorridor med röd matta, träripp i taket, vita väggar och brunlaserade dörrar.


Brutalism/Nybrutalism

Brutalism eller nybrutalism är ett begrepp inom arkitekturteorin som började användas i England under 1950-talet. Skatteverkets hus och nuvarande Swedbanks byggnad, båda på Storgatan i Sundsvall, är också goda exempel på denna arkitekturstil.


Syntolkning:

1. Byggnad i fem våningar med fasad i betong med bruna fönsterrader.

2. Emaljkonstverk i entréhallen i gult, vitt och blått.

3. Kontorskorridor med röd matta, träripp i taket, vita väggar och brunlaserade dörrar

4. Trapphus med väggar i gjuten betong, orange trappräcken och  konstverk i bakgrunden av Birgitta Dal 1968, mittenbilden en korridorslänga med blått golv, fristående betongpelare, vita väggar och bruna dörrar.

5. Askkopp som idag används för flaska med handsprit.

6. Väggarmatur med vit böjd skärm.