Anläggningar i länet

På flera andra platser i länet finns byggnader och anläggningar som museet ansvarar för. Ulvö kapell, Gammelgården i Myckelgensjö, Stortallen, EW-stugan samt Härbret på Norra Kyrkogatan i Härnösand.