Vävgruppen Studio Supersju

Vävgruppen Studio Supersju

Visades 21 mars – 30 augusti 2020.
Västernorrlands museum

Svartvit bild på sju kvinnor ur vävgruppen Supersju

Gruppen Studio Supersju bildades 2016 i en vävstudio i Årsta utanför Stockholm av sju unga kvinnliga textila vävare och har sedan dess intagit den textila konst och hantverksscenen med en självklar och kaxig attityd. Medlemmarna – Siri Pettersson, Miriam Parkman, Arianna E. Funk, Josefin Gäfvert, Ia Centerhall, Mirjam Hemström och Vega Määttä Siltberg kommer från Sveriges främsta utbildningar inom textil: Konstfack, Handarbetets Vänner och Textilhögskolan i Borås.

I utställningen Vävgruppen – Studio Supersju på Västernorrlands museum möter besökaren ett generöst urval av verk som producerats genom åren fram till idag. Deras självständiga verk, deras vitt skilda uttryck och personliga berättelser för dem samman – till Supersju – ett manifest för väven som tradition men också som framtid.
Med olika bakgrund, uttryck och mål men med väven som gemensam nämnare, ser de många fördelar med att gå samman. Trots att design- och konstvärlden premierar konkurrens, så tror de på kraften i att vara inkluderande.

Gruppen vill inte stå fast och trampa i traditionen utan ta väven in i en ny tid. De ser sig själva som nya förebilder för en gammal konstform. Med avstamp i en uråldrig hantverkstradition verkar de för väven i ett samhälle som präglas av effektivitet och snabb konsumtion, av såväl produkter som upplevelser.

Vävgruppen Studio Supersju består av:
Siri Pettersson, Miriam Parkman, Arianna E. Funk, Josefin Gäfvert, Ia Centerhall, Mirjam Hemström och Vega Määttä Siltberg. Sju unga kvinnliga vävare, som intagit den textila konst- och hantverksscenen med en självklar och kaxig attityd.

Miriam Parkman och Mirjam Hemström, två av medlemmarna i vävgruppen Studio Supersju, visar och berättar i utställningen inför öppningen 21/3 2020. Intervjuar gör antikvarie Mona Nilsson från Västernorrlands museum.

Studio Supersju bloggar på Västernorrlands museum

Medlemmarna i Studio Supersju publicerade ett blogginlägg var på museibloggen, där de berättar om sitt skapande.

Vävgruppen Studio Supersju – Vega Määttä Siltberg – blogginlägg 1

Vävgruppen Studio Supersju – Miriam Parkman – blogginlägg 2

Vävgruppen Studio Supersju – Siri Pettersson – blogginlägg 3

Vävgruppen Studio Supersju – Ia Centerhall – blogginlägg 4

Vävgruppen Studio Supersju – Josefin Gäfvert – blogginlägg 5

Vävgruppen Studio Supersju – Mirjam Hemström – blogginlägg 6

Vävgruppen Studio Supersju – Arianna E Funk – blogginlägg 7