Magiska julfönster

Visas: till och med 15 januari 2023.
Plats: Murberget friluftsmuseum, Härnösand.

Folktro och väsen har tagit plats i fönstren på Hellströmska huset på Murberget friluftsmuseum. Fyra studenter från Umeå Universitet har tolkat gamla sägner i form av Magiska julfönster. Utställningen invigdes den 24 november klockan 18.00.

Att inreda och pynta julfönster på Murberget friluftsmuseum har lång tradition. Olika teman har år för år präglat dessa julfönster, till exempel adventspynt med julstjärnor, dukningar, julkort, ”Madickenjular”, samt stadsmiljöer med kyrka och ljuspynt.

Under hösten 2022 har studenter från Designhögskolan i Umeå haft till uppgift att ta fram julfönster där ung och gammal får möta det mysigt traditionella med en twist av lite läskigt och vridet. Fönstren på Hellströmska huset på Murberget friluftsmuseum har pyntats av studenternas tolkningar av folktro och väsen. Vitterstråk, jätten och skogsrået har tagit plats i var sitt fönster. Den som tittar riktigt noga kanske upptäcker något oväntat i de välgjorda juldekorationerna.

Fyra studenter, i kursen Formgivning och visuell kommunikation, har haft till uppgift att ta fram ett förslag på hur en utställning kan utformas för en specifik upplevelse och publik. Uppdraget som studenterna har haft är att undersöka vilka berättelser och teman som är passande för den tänkta publiken och ändamålet. Läraren Oscar Björk ansvarade för kursen vid Designhögskolan och vid Västernorrlands museum har Lina Rosenqvist och Sofia Eriksson Bergström vid den pedagogiska verksamheten ansvarat för samarbetet.

Med museet som arena och studenternas kurs i formgivning och visuell kommunikation som ram, har eleverna med stöd från lärare samt museipedagogisk och teknisk personal arbetat fram de magiska julfönstren 2022.