Höj din röst & Fira demokratin!

Två angelägna utställningar om demokrati

Utställningen Fira demokratin! är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar i landet under jubileumsperioden 2018–2022. Den 27 november kommer utställningen till Västernorrlands museum. Samma dag invigs också vandringsutställningen Höj din röst, som bygger på en pågående insamling av röster om demokrati i Västernorrland. Utställningarna låter demokratins historia möta samtidsaktuella frågor och uppmuntrar besökare till att dela sina tankar om demokrati.

Den 27 november invigs de båda utställningarna på Västernorrlands museum av Åsa Lindestam, riksdagens förste vice talman och Kerstin Lundgren, riksdagens tredje vice talman. Landshövding Berit Högman medverkar. Till invigningen har barn från Brännaskolan bjudits in att ställa frågor om demokrati till talmännen. Elever från Musik- och kulturskolan i Härnösand framför musik.

Fira demokratin!

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste reform. De första demokratiska riksdagsvalen ägde rum 1921 och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Med utställningen Fira demokratin! uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum 2018–2022. Mer information om demokratijubileet finns på http://firademokratin.riksdagen.se

Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

– Riksdagen firar demokratins historiska genombrott men vi vill också uppmärksamma demokratins möjligheter och utmaningar i dag. Det är hela Sveriges demokrati vi firar och jag och de vice talmännen besöker alla län för att markera att demokratin angår alla och att riksdagen är hela Sveriges riksdag, säger riksdagens talman Andreas Norlén.

Höj din röst

100 röster i Västernorrland är ett projekt där en mångfald av röster om demokrati i Västernorrland ska samlas in presenteras och synliggöras, med barn och unga som ett särskilt fokus. Det är röster från länets invånare om vad demokrati betyder för dem. Om möjligheter att kunna påverka och utöva inflytande. Om utmaningar och önskningar. Om synen på demokrati nu och i framtiden.

– Utställningen är en av många demokratiaktiviteter i länet som genomförs i samband med att vi firar Sveriges demokrati 100 år. Vi behöver fortsätta värna demokratin och kan inte ta den för given. Därför är jag väldigt angelägen om att vi tillsammans i Västernorrland fokuserar på och särskilt engagerar våra barn och unga att förstå vikten av att ta vara på och utveckla det samhälle vi byggt upp på demokratisk grund för kommande generationer, säger landshövding Berit Högman.

Välkommen att bidra med din röst till insamlingen: www.minnen.se/tema/100rostervasternorrland

Produktion
Producent: Annmari Kastrup, Actit Kommunikation
Formgivare: Anders Rabenius, R.A.B.B.E.
Grafisk form: Karin Brodén
Insamlingsansvarig, textproduktion: Sandra Klingberg, Västernorrlands museum
Digital producent: Elin Lundin, Västernorrlands museum
Teknisk produktion: Per Ahlenius, Västernorrlands museum