Datni - vandringsutställning

Under vintern 2022/2023 arbetade konstnären Matti Aikio med historiska föremål ur Västernorrlands museums samlingar, och skapade ett helt nytt flerkanaligt videoverk specifikt för detta tillfälle – Datni (2023).

Datni visas till och med den 2 oktober på Röros museum i Norge.

Utställningens titel betyder tenn på nordsamiska och fokuserar på textilier med tenntrådsbroderi från rennäringen, ett hantverk som är unikt för samerna. Visas gör även en ny version av videoverket Dohkkáhehkke (2023) som på svenska kan förstås som Dockburen.

Datni är en personlig, politisk och poetisk reflektion över det samiska kulturarvet. I spänningen mellan museiföremålen och den samtida konsten synliggörs konfliktlinjen mellan tradition och levande kultur. Genom storskaliga installationer av rörlig bild, ljud och text kopplas dåtid och nutid samman till en förtätad upplevelse av konst i ständig rörelse och utveckling. Den suggestiva ljudbilden till Dohkkáhehkke är skapad av kompositör och vokalist Katarina Barruk.

Matti Aikio (f. 1980, Saepmie/Finland) är konstnär med bakgrund inom renskötsel. Hans konstnärliga praktik undersöker relationen mellan ursprungsbefolkningar, naturen och det västerländska samhällets värderingar. Centrala och återkommande teman är de nordiska nationalstaternas exploaterande förhållningssätt till den samiska kulturen, kulturell appropriering och samernas rätt till självbestämmande.

Matti Aikio har en MFA från Tromsö konstakademi och har nyligen haft utställningar på bland annat Finlands Nationalmuseum och Botkyrka Konsthall och är en av deltagarna i den kommande Helsingforsbiennalen 2023.

Utställningen har producerats av Västernorrlands museum, curator Karolina Aastrup, med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland.