Carbon Ruins

9 september till 30 september 2022
Västernorrlands museum

Carbon Ruins är en utställning och en tidsresa som hyllar att den globala nollvisionen av koldioxidutsläpp nåddes 2050. Sverige var det första landet i världen att gå ur den fossila eran som varade mellan 1849-2049. Utställningen är på besök på Västernorrlands museum under perioden 9 september – 28 september 2022.

Vi förflyttar oss till år 2053. Ta några sekunder och föreställ dig att du, eller ett barn eller någons barnbarn är 33 år äldre. Vad har ni upplevt? Vilken resa har du gjort? Vad har världen hunnit gå igenom?

Carbon Ruins är en utställning som placerar dig i framtiden. I en gammal Amerikakoffert visar vi föremål från en svunnen tid – vår nutid. Kan du tänka dig att hårdplast i leksaker och konstgräs på fotbollsplaner var vardagsmat på 20-talet? Carbon Ruins inbjuder oss till att fundera och drömma. Genom att besöka framtiden kan vi se med nya ögon på våra liv och vår omvärld.

Utställningen är skapad inom projekten Narrating Climate Futures och Climaginaries med stöd från LU Futura.
Den finns att ta del av på Västernorrlands museum under perioden 9 september – 28 september 2022.

Mer information hittar du på www.climaginaries.org/carbon-ruins

Upptäck museet

Arkeologi

Murbergets arkeologer arbetar med länets kulturmiljöer, och fornlämningar. De strävar efter att bevara och dokumentera spår av samhällen och människors verksamheter under omkring 10 000 år.
Läs mer

Konservering

Under mer än 25 år har Västernorrlands museum bedrivit uppdragsverksamhet inom konservering. Verksamheten riktar sig mot kulturmiljöer i behov av bevarandeåtgärder. Vi arbetar både inom och utanför länet, både i offentliga byggnader och kyrkor eller på uppdrag av privatpersoner. Ibland är vårt arbete storskaligt, ibland rör det sig om väldigt små objekt. Vi hjälper er…
Läs mer

Hemslöjd

Hemslöjd är en är en högst levande kulturyttring som bottnar i en lång tradition av material- och teknikkunskaper, det vi benämner det immateriella kulturarvet.
Läs mer

Museibutiken

Välkommen
Läs mer

Samlingar

Om samlingarna Samlingarna är grunden för den museala verksamheten och består bland annat av föremål och arkeologiska fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband. Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med…
Läs mer

Byggnadsvård & kulturmiljö

Byggnadsvård & Kulturmiljö Här får du information om vad museets byggnadsantikvarier arbetar med. De ger bland annat råd när byggnader av olika slag ska rustas upp. Allt från förändringar i samband med stadsplanering till stockbyte i timrade lador eller restaurering av villor och hyreshus från 1950-talet. Är du intresserad och vill veta mer om arbetet…
Läs mer

Fritidsbåtsmuseet

 Bästa båtentusiaster och alla andra också! Så är säsongen på Fritidsbåtsmuseet över för det här året. Tack till alla som har besökt museet i sommar! Vi hoppas att ni trivts med besöket. Fritidsbåtsmuseet öppnar för publik igen 2023. Välkommen tillbaka då för att ta del av svensk kulturhistoria om båtliv och drömmen om livet…
Läs mer

Murberget friluftsmuseum

Museet är ett av de största i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.
Läs mer