Barnens utställning - Med fokus på 100 språkligheter

pappersfigurer som liknar fiskar i blått, svart och rosa

Barnens utställning – Med fokus på 100 språkligheter

Visades 25 maj – 28 augusti 2022.

Invigdes onsdag den 25 maj kl. 10.00.
Plats: Galleriet på Västernorrlands museum

Onsdag den 25 maj kl 10 invigdes ”Barnens utställning – med fokus på 100 språkligheter” på Västernorrlands museum.
Drygt 300 barn från förskolorna Ankaret, Bondsjö, Hälledal, Änget, Murberget och Älandsbro har varit medproducenter till utställningen. De visade upp valda delar av årets projektarbete i en mångfald av uttryckssätt.

Projekten har arbetat med teman om hur barn utforskar, upplever och skapar relationer till platser, saker och ting i sin omgivning. Teman som att leva och uppleva demokrati, få utrymme att uttrycka sina tankar och erfarenheter.

Den pedagogiska verksamheten vid Västernorrlands museum strävar efter att utgå från barns perspektiv och röster, och att barn ska uppleva sig som medskapare till det kulturarv som museet kan förmedla. Det fina samarbetet med förskolorna i Härnösand är ett viktigt led i att utveckla det pedagogiska arbetet.