Allmogevapen

Allmogevapen 26 april 2014 – 16 september 2019.

Utställningen Allmogevapen invigdes 26 april 2014. Vapnen i utställningen tillverkades och användes på 1600-, 1700-, och 1800-talen. Samtliga vapen är hämtade från Västernorrlands museums samlingar, som är en av de största samlingarna av gamla vapen som finns i Sverige. Den innehåller finare jaktvapen, allmogevapen och armévapen från tre århundraden. Större delen av samlingen består av allmogens jaktvapen såsom lodbössor, spjut, tillbehör samt fångstredskap. Lod är en äldre benämning på kula. Lodbössorna var alltså dåtidens kulvapen.

De flesta vapnen i utställningen är tillverkade i Sverige. Det finns dock representanter från ett tiotal andra länder med mästarnamn som Bars, Meidinger, Reichardt, Rosenberg, Mortimer samt Pieter van Solingen.

Västernorrlands museums vapensamling grundades redan på 1920-talet. Museet köpte in samlingen av bland annat vapen efter Härnösandsdirektören Karl Gustaf Strokirk. Den vapensamlingen innehöll då omkring 200 föremål. Under senare år har museets vapensamling utökats genom köp samt gåvor av samlingar och enstaka vapen, och uppgår idag till närmare 1000 föremål.

Utställningen i rustkammaren visar hur vapenteknologin utvecklats under en period på över 200 år utifrån den enskildes jaktvapen, där många så kallade ”bysmeder” konstruerat sina egna modeller och system.

Sälbössa M24728

 

LÄS MER:

Föremålslista-Allmogevapen

”Vapen med historia” – Artikel i Tidningen Allehanda 2014