Kommande utställningar

Kommande utställningar

Här kan du läsa om kommande utställningar på Västernorrlands museum och ute i länet.

Röster som håller / Sustain Able Voices

Svensk Form och IKEA Museum har tillsammans skapat utställningen ”Röster som håller” som visar upp utvald design från utmärkelsen Ung Svensk Form mellan åren 2004 och 2020.

​Utställningen ”Röster som håller” (Sustain Able Voices) är skapad genom fotografier av de utvalda verken tillsammans med ett antal intervjuer med formgivarna bakom projekten. Utställningen demokratiserar och tillgängliggör design för en kultur- och designintresserad allmänhet genom att i ett flexibelt utställningsformat sprida kopplingen mellan design och hållbarhet över landet, även till platser med begränsade utställningsmöjligheter.

Invigning 20/2 (öppningsdatum kan komma att påverkas av coronapandemin).

 

Reviderade basutställningar

Under 2020 till 2023 pågår arbete med revidering av museets basutställningar. Utställningen Möten mellan älvarna kommer att stänga den 10/1 2021.

Nämforsen 2020. Foto: Kajsa Hartig.
Nämforsen 2020. Foto: Kajsa Hartig.