Kommande utställningar

Kommande utställningar

Här kan du läsa om kommande utställningar på Västernorrlands museum och ute i länet.


Ny basutställning om medeltid och stormaktstid.

Öppnar i slutet av november 2022.

En utställning om tiden från 1000-talet fram till 1600-talets slut. Det finns inte mycket nedskrivet så vi får istället söka oss till sagor och sägner. I dem har händelser och personer bevarats och berättats från generation till generation.

Klicka på play för att höra en kort intervju med formgivaren av utställningen, Alexis Holmqvist, Aestethic Obstacles:


Ny lekutställning för mindre barn

Vi öppnar en interaktiv utställning för barn från 0 till 6 år, med  kulturarv i fokus. Den nya utställningen är tydligt förankrad i forskning om barns lärande och utveckling genom att utgå från läroplanen för förskolan. Lekrummet ”Prins Pompom” kommer hållas stängt från och med 29 augusti. 29 oktober välkomnar vi alla barn till den nya barn-utställningen.


Reviderade basutställningar

Under 2020 till 2023 pågår arbete med revidering av museets basutställningar. Utställningen Syn för sägen, stänger från den 10 januari och öppnar igen i slutet av november 2022.