Kommande utställningar

Kommande utställningar

Här kan du läsa om kommande utställningar på Västernorrlands museum och ute i länet.

Reviderade basutställningar

Under 2020 till 2023 pågår arbete med revidering av museets basutställningar. Utställningen Möten mellan älvarna är stängd sedan 10/1 2021, och öppnar på nytt under senhösten 2021.

Nämforsen 2020. Foto: Kajsa Hartig.
Nämforsen 2020. Foto: Kajsa Hartig.