Kommande utställningar

Att fånga en plats – Berättelser från Västernorrland


Att fånga en plats – Berättelser från Västernorrland
består av tre delar, som ger olika perspektiv på berättelser. Här skildras museet som samlare och förvaltare av berättelser, här presenteras tre pristagare från Rosentrömska stiftelsen – och i Berättarlabbet välkomnas besökarna att själva bidra med berättelser. Här visas exempel på föremål och fotografier som bär på unika berättelser från Västernorrland. Urvalet symboliserar både stora händelser i länet och vardagslivet för enskilda människor.

Utställningen premiärvisas via en digital förhandstitt den 10/12.

Läs mer om utställningen >>

Röster som håller / Sustain Able Voices

Svensk Form och IKEA Museum har tillsammans skapat utställningen ”Röster som håller” som visar upp utvald design från utmärkelsen Ung Svensk Form mellan åren 2004 och 2020.

​Utställningen ”Röster som håller” (Sustain Able Voices) är skapad genom fotografier av de utvalda verken tillsammans med ett antal intervjuer med formgivarna bakom projekten. Utställningen demokratiserar och tillgängliggör design för en kultur- och designintresserad allmänhet genom att i ett flexibelt utställningsformat sprida kopplingen mellan design och hållbarhet över landet, även till platser med begränsade utställningsmöjligheter.

Invigning 20/2 (öppningsdatum kan komma att påverkas av coronapandemin).

 

Reviderade basutställningar

Under 2020 till 2023 pågår arbete med revidering av museets basutställningar. Utställningen Möten mellan älvarna kommer att stänga den 10/1 2021.

Nämforsen 2020. Foto: Kajsa Hartig.
Nämforsen 2020. Foto: Kajsa Hartig.