Kommande utställningar

Nordingrå. Foto: Lars Guvå.
Nordingrå. Foto: Lars Guvå.

Berättelser om Västernorrland

Visas: 15/12 2020 till 28/2 2022

Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för norrländskt kulturstöd – Rosenströmska stiftelsen firar i år 10-årsjubileum. Västernorrlands museum har i höst fått i uppdrag att uppmärksamma stiftelsens pristagare från länet. Med start i december påbörjar länsmuseet därför ett samarbete med pristagarna Kristina Sandberg, Teater Soja och Sara Parkman.

Pristagarna har gemensamt att de är berättare som har sitt skapande starkt förankrat i folklig kultur och historiska källor. Tillsammans med pristagarna, och med publiken, vill länsmuseet därför utforska berättelser, och berättelsernas betydelse för plats och identitet. Resultatet blir utställningen Berättelser om Västernorrland och en bred programverksamhet. Utställningen och programverksamheten kommer att pågå fram till och med februari 2022.

Om utställningen
Vilka vi är påverkas av platsen där vi bor, och vi påverkar samtidigt platsen genom våra egna berättelser. Min egen plats, den som betyder något för mig kan vara ett rum, en virtuell värld eller en hel stad.

Berättelser om Västernorrland får du möta de tre pristagarna som genom sitt berättande skildrar en del av sitt Västernorrland. I utställningen kan du även ta del av berättelser från då och nu ur museets samlingar. Du får också möjlighet att bidra med berättelsen om din plats.

Vernissage december 2020. Datum kan komma att justeras på grund av Covid19-pandemin.

 

Reviderade basutställningar

Under 2020 till 2023 pågår arbete med revidering av museets basutställningar. Utställningen Möten mellan älvarna kommer att stänga den 5/10 2020 för revidering, och beräknas öppna i april 2021.

Nämforsen 2020. Foto: Kajsa Hartig.
Nämforsen 2020. Foto: Kajsa Hartig.