Möten mellan älvarna

Möten mellan älvarna är stängd för ombyggnad från den 10/1 2021. Utställningen öppnar igen under senhösten 2021.

I museets tre basutställningar berättar vi om Västernorrlands historia.
I det här rummet handlar det om den förhistoriska tiden, nästan 8000 år.

Det vi kallar ”förhistorien” var en lång tid med få människor. Därför vill vi skapa en känsla av rymd i det stora rummet. Här vill vi berätta om länets historia med hjälp av de arkeologiska fynden, arkeologiska undersökningar och arkeologisk forskning. Vi förstärker upplevelsen i rummet med konstnärliga tolkningar och med naturens egna råmaterial. Här, i utställningen, kan vi se föremålen.

I landskapet kan vi besöka fornlämningarna.

När människorna först kom hit efter att inlandsisen hade smält bort, var de stora vattenstråken viktiga.
Människor har levt vid vattnet, rört sig längs älvarna, jagat och fiskat. Här har man sammanstrålat från olika håll. Nuvarande Ångermanland och Medelpad var en smältdegel med impulser från alla väderstreck. Möten Mellan Älvarna är därför utställningens namn.

Vattentrappan av glas med reflektioner och speglingar symboliserar vattnets ständiga och eviga rörelse. Älghimlen i taket vill förmedla litet om stenålderns tankevärld, som vi kan se på de ristade hällarna vid Nämforsen. Pelaren i mitten av rummet symboliserar arkeologisk grävning och pollenkärnor för analyser, en ”vertikal tid”. Men den är också en symbol för världsträdet och världspelaren som finns i nästa alla tidiga religioner.


Klicka på bilden så hittar du föremålskatalogen till utställningen