Den monumentala Lindström

DEN MONUMENTALA LINDSTRÖM

9 maj–12 januari 2021.

Ingenting tycktes vara omöjligt för konstnären Bengt Lindström. Han målade bergväggar i fjällen, luckor på vattenkraftverk, en lastbil med släp åt Scania och en personbil åt Volvo. I Italien och Sverige arbetade han med glas, i Frankrike med skulpturer i polyester och med gobelänger. Nu visas Bengt Lindströms offentliga verk, modeller, skulpturer och textilier från privat samling och Bengt Lindströms donation på Västernorrlands museum.