Boxen

Filmerna i Boxen under våren har gemensamt att de undersöker miljö, plats och identitet. Vi har hälsat på i Höga kusten och upplevt Sápmis fjällvärld och mytologi i skog och myr. 

Under maj månad visar vi [Climate] Signals from Svalbard, eller [Klimat] Signaler från Svalbard. Den är gjord av forskaren och konstnären Susan Schuppli vars arbete utforskar krig, konflikter, miljökatastrofer och klimatförändringar. 

”I mitt tidiga arbete som konstnär, forskare och författare undersökte jag materiella bevis. Särskilt hur icke-mänskliga vittnen kan fungera i rättegångar och tribunaler och vara bevis på historiska händelser med fokus på politiskt våld, etniska konflikter och krigsförbrytelser. Arbetet tog många former – från juridisk analys och opinionsbildning till teoretisk reflektion och kreativa undersökningar. I min forskning och konstnärliga produktion i dag har jag breddat undersökningarna till att titta på hur förändringar som orsakas av den globala uppvärmningen genererar nya former av bevis – och blir som ett arkiv av materiella vittnen inbäddat i planeten själv”, berättar Schuppli.

Om konstnären

Susan Schuppli har ställt ut sin konst i Europa, Asien, Kanada och USA. Hon har publicerat vetenskapliga artiklar inom media och politik och är författare till boken Material Witness (MIT Press, 2020). Schuppli är professor och chef för Centre for Research Architecture på Goldsmiths University i London där hon också är styrelseordförande för Forensic Architecture. 2016 mottog hon det prestigefulla priset ICP Infinity Award.

 

Susan Schuppli

[Climate] Signals from Svalbard, 2024

Längd 27:28 min

Filmen visas 1-31/5.

Vad letar du efter?

Upptäck museet

Arkeologi

Murbergets arkeologer arbetar med länets kulturmiljöer, och fornlämningar. De strävar efter att bevara och dokumentera spår av samhällen och människors verksamheter under omkring 10 000 år.
Läs mer

Hemslöjd

Hemslöjd är en är en högst levande kulturyttring som bottnar i en lång tradition av material- och teknikkunskaper, det vi benämner det immateriella kulturarvet.
Läs mer

Samlingar

Om samlingarna Samlingarna är grunden för den museala verksamheten och består bland annat av föremål och arkeologiska fynd, fotografier, böcker, arkivmaterial, digitala filer, filmer och ljudband. Samlingarna har tillkommit under tiden 1880 och framåt. De speglar skilda insamlings- och förvaltningsideal. Fokus har från början legat på landskapen Ångermanland och Medelpad. Även övre Norrland fanns med…
Läs mer

Byggnadsvård & kulturmiljö

Här får du information om vad museets byggnadsantikvarier arbetar med. De ger bland annat råd när byggnader av olika slag ska rustas upp. Allt från förändringar i samband med stadsplanering till stockbyte i timrade lador eller restaurering av villor och hyreshus från 1950-talet. Är du intresserad och vill veta mer om arbetet med byggnadsvård och…
Läs mer

Barn, unga & skola

På Västernorrlands museum och Murberget friluftsmuseum finns mycket att se och göra för barn, unga och familjer. Här finns också lärresurser och lärarhandledning för skolan. Här nedan hittar du saker att göra på museet, hemma och för skolan. För mer information om aktuella aktiviteter, se kalendariet. Kontakta receptionen för frågor. Telefon: 0611-886 00 E-post: receptionen@vnmuseum.se…
Läs mer

Konst

Västernorrlands museum arbetar inte bara med kulturarv, utan är även en publik plattform för samtidskonst. I fokus står den samhällsengagerade konsten som spänner över en mångfald av medier, uttryck och praktiker. Konsten förmedlas genom temporära utställningar och projekt av olika slag på museet i Härnösand och runt om i regionen. Västernorrlands museum har även hand…
Läs mer

Samarbeten & Nätverk

Kulturarvet i samhällsutvecklingen Västernorrlands museum har ett uppdrag att verka för kulturarvets och kulturmiljöernas betydelse för regional utveckling, ett attraktivt län och en levande landsbygd. Vår vision är att göra kulturarvet i Västernorrland mer relevant för alla som bor och verkar i länet.   Kulturarvet är också en resurs för innovation och samarbeten. I menyn till…
Läs mer

Murberget friluftsmuseum

Museet är ett av de största i Sverige med byggnader och miljöer som speglar bebyggelse, social historia, utbildningsväsende, kyrkans och socknens betydelse, vägväsendet, järnbruken, samisk kultur, efterkrigstiden och fäbodkultur.
Läs mer