Under 2020 berättade vi om en myntgömma från 1600-talet som påträffades vid en förundersökning i kvarteret Matrosen vid Skeppsbron i centrala Härnösand. Totalt framkom 11 mynt varav majoriteten härrörde från 1600-talet. Metall korroderar dock som bekant och mynten såg inte mycket ut för världen när de grävdes fram. Efter utgrävningen skickades allihop till konservator Sophie Nyström på Acta KonserveringsCentrum som konserverade dem dels i syfte att bevara dem för framtiden, dels för att ta fram tidigare osynliga detaljer. Vi lovade att göra en uppdatering när detta var klart och nu kommer alltså ett urval av före och efterbilder. Det blir mycket tydligt hur viktigt det är med konservering och hur mycket detaljer som faktiskt finns bevarade, trots att de knappt längre syns.

två mynt

Bild 1. Ett kopparmynt troligtvis från 1600-talet. 1 öre. Foto: Sophie Nyström, Acta KonserveringsCentrum

2 mynt

Bild 2. Ett kopparmynt från 1635. ¼ öre. Foto: Sophie Nyström, Acta KonserveringsCentrum

mynt

Bild 3. Ett kopparmynt från 1655. ¼ öre. Foto: Sophie Nyström, Acta KonserveringsCentrum

Bild 4. Ett kopparmynt från 1844. 2/3 skilling banco. Foto: Sophie Nyström, Acta KonserveringsCentrum