Under cirka en vecka i september tog sig museets arkeologer an ytterligare en grav i Härsta.

Denna låg uppe på toppen av en liten bergsknalle. Efter att grävmaskinen banat av det tunna lager jord som täckte graven återstod endast ett tunt lager sten som lagts i en liten fördjupning i bergsknallens topp. Till en början var arkeologerna osäkra på om det överhuvudtaget var en grav. För att få en bild av anläggningen rensades den fram helt och hållet.

Bild 1. Den framrensade anläggningen. Flera stenar har ramlat ned längs bergets sidor.

Bild 1. Den framrensade anläggningen. Flera stenar har ramlat ned längs bergets sidor.

Under arbetet med rensningen framkom dock lite bränt ben i en sotig fläck vilket möjligtvis kan indikera en grav. Dock dök även obränt ben upp, något som vanligtvis inte bevaras särskilt länge i våra västernorrländska jordar.

Bild 2. Den framrensade anläggningen fotograferad med drönare. I den nedre delen syns den lilla sotfärgningen.

Bild 2. Den framrensade anläggningen fotograferad med drönare. I den nedre delen syns den lilla sotfärgningen.

När så tvivlen på att det var en grav blev allt större påträffades plötsligt vad som vid en första anblick tycks vara en spets av något slag. Den ser metallisk ut på ytan och ger utslag på metalldetektorn, men brottytan (delen där den är avbruten) ser mycket stenlik ut. Det är i skrivande stund ännu oklart vilket material det rör sig om. Detta kan vi förhoppningsvis bringa klarhet i framöver. Är det en spjutspets skulle det kunna vara resterna av en vapengrav som har undersökts.

Bild 3. Spetsen. På ytan ser den metallisk ut, men brottytan är mer likt den på en sten. Fyndet ger med andra ord upphov till en del frågetecken.

Bild 4. Bergsknallen helt rensad på sten och graven färdigundersökt. Det sotiga området syns fortfarande.

Bild 4. Bergsknallen helt rensad på sten och graven färdigundersökt. Det sotiga området syns fortfarande.

Med detta är de båda gravundersökningarna i Härsta avslutade.