En bild av kapellet. En timmerbyggnad med sadeltak och tre fönsteröppningar. Fasaden är klädd med en rödmålad träpanel. Taket är klätt med spån. Kapellet har fyra mindre blyinfattade fönster, två på var långsida, och ett större på östra gaveln framför altaret. Alla fönster har luckor.

Ulvön koloniseras redan på 1400-talet av fiskeborgare från Gävle som fått fiskerätten utmed hela norrlandskusten, mot en årlig skatteavgift. Under 1500-talet finns också en lokal bosättning på i Sörbyn och Norrbyn. Med tiden kom också fjärrfiskarna att bli bofasta på ön.  Kapellet uppfördes 1620-talet av Kapellaget på Ulvön.  Årsringsdateringar visar att timret som ingår i byggnaden fälldes under tre vintrar i mitten av 1620-talet, den sista 1625/1626. Kapellet är alltså uppfört 1626 eller möjligen något år senare. Den röda fasaden och fönster tillkommer under 1700-talet, kanske i samband med att interiören målas. På panelen och på det underliggande timret finns stora mängder inskurna bomärken, initialer och årtal.

Kyrkorummet har förändrats över tid. Fönster har tagits upp under 1700-talet. Altaret är ett enkelt altarbod av trä monterat i golvet. Den nuvarande bänkinredningen tillkom 1771.

Bemålade väggar inuti en byggnad

Invändigt är kapellet målat med vackra målningar med bibelmotiv. En inskription på dörrens insida visar att målningarna är från 1719 och utförda av Roland Johansson Öberg. Han var bördig från en bondesläkt på Norra Ulvön. Han bland annat målat i Barsta kapell 1699, och i gårdar i Hälsingland, Medelpad och Härjedalen. Hans största och mest magnifika verk är målningarna i Ulvö kapell. Mot västra gaveln framställs bland annat en ålderstrappa bestående av elva par män och kvinnor i åldrarna 0 till 100 i modedräkter från barocken.

Ulvö kapell köptes år 1892 av dåvarande Wästernorrlands läns museisällskap. Kung Oskar II bidrog till köpeskillingen med 200 kr. Kapellet förklarades som byggnadsminne 1996.

Västernorrlands museum äger byggnaden. Kapellet är en uppskattad vigselkyrka.

Undrar du över något eller vill du besöka Ulvö kapell? Läs mer här >>

vägg- och takmålningar

Syntolkning. En bild av kapellet. En timmerbyggnad med sadeltak och tre fönsteröppningar. Fasaden är klädd med en rödmålad träpanel. Taket är klätt med spån. Kapellet har fyra mindre blyinfattade fönster, två på var långsida, och ett större på östra gaveln framför altaret. Alla fönster har luckor.

Två bilder visar figurer från måleriet invändigt. Ålderstrappa, samt Paulus, Matheus, Jacobus och St Pheliphus.