Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen på museet arbetar med underhåll och vård av museibyggnaden, friluftsmuseet samt teknisk produktion för utställningsverksamheten. Vi har både bred och djup kompetens på den tekniska avdelningen med utställningssnickare, timmermän mm.

Museet har en träverkstad, måleri, smide och metallverkstad vilket gör att vi i stor utsträckning är självförsörjande gällande produktion vilket vi ser som en stor fördel.

Avdelningen består av tio personer.

Tekniska avdelningen kan åta sig uppdrag som tex stöldsäkring av föremål men även andra beställningsarbeten vid ledig kapacitet.

Har du några frågor, kontakta tekniska chefen Mikael Kühne på mobil. 070-2661796 eller mail. mikael.kuhne@murberget.se