Stortallen och andra tallar – del 2 av 3

By

Stortallen, lite om tallars ålder, namn och människors relation till dem I länsmuseets fotoarkiv finns en bild av Stor tall, ett ”vårdträd”, invid vallen, Österfanbybodarna, Anundsjövallen 1982-09-15. Foto: Anders Wallander. Det finns träd med en särskild historia eller på annat sätt särpräglade träd. Det kan handla om vårdträd, landmärken eller genetiskt avvikande träd. Sådana träd…

Vårdträd och lyckoträd – del 1 av 3

By

Vårdträd och lyckoträd – förutom tallar som får ett eget inlägg Det finns mycket skrivet om människors förhållande till träd. Träden är unika eftersom de kan leva under väldigt lång tid men samtidigt är bundna till samma plats. Människors relation till träd går att härleda till förkristen tid och offerlundar, men pågår också här och…