Från fiskesamer till modern renskötsel – om Västernorrlands samiska historia

By

Från fiskesamer till modern renskötsel – om Västernorrlands samiska historia. Varje år kommer renskötare från Lappland och Jämtland med tusentals renar till Västernorrland för vinterbete. I dag finns här också en fastboende samisk befolkning. Många av dessa är ättlingar till skogssamer, fiskesamer och sockenlappar; andra härstammar från fjällsamer. I Ewa Ljungdahls skrift Samer i Västernorrland…