Har du bilder från en julmarknad nära dig eller ett minne från en julmarknad i din barndom?

By

Julmarknader har funnits i flera århundraden och är ofta stämningsfulla och betydelsefulla för de orter och bygder där de arrangeras. Lokalt i Västernorrland arrangeras åtskilliga julmarknader från november fram till jul. I helgen hade till exempel Ramsele sin traditionella Kajsa Kavat julmarknad och i Bönhamn i Nordingrå – där bilderna till detta inlägg är tagna,…