Undersökning av bytomt i Maland

By

Under hösten har museets arkeologer undersökt en bytomt i Maland som framkom vid förundersökningar i våras. Redan från början stod det klart att det rörde sig om en eller flera byggnader, men av vilken typ framkom inte förrän senare. Ytan som undersöktes är belägen uppe på en vall längs med Malandsvägen, direkt väster om den…

Vendeltida hus på Stornäset

By

Under hösten 2019 lade vi ut ett inlägg om en utredning på Stornäset där arkeologerna påträffade vad som då troddes vara en medeltida husgrund. Senare under hösten kom dock svaret på de dateringar som gjorts och dessa visade på vendeltid snarare än medeltid. Vendeltid är perioden innan vikingatiden, det vill säga från cirka 550-800-talet. Under…

Undersökning av mindre gravröse i Härsta 118

By

Under cirka en vecka i september tog sig museets arkeologer an ytterligare en grav i Härsta. Denna låg uppe på toppen av en liten bergsknalle. Efter att grävmaskinen banat av det tunna lager jord som täckte graven återstod endast ett tunt lager sten som lagts i en liten fördjupning i bergsknallens topp. Till en början…

Uppdatering om den stora gravhögen i Härsta

By

Vi har tidigare berättat om museets undersökning av den stora gravhögen i Härsta i Sköns socken. Denna undersökning är nu efter mycket om och men avslutad. Många besökare har kommit och gått och oräkneliga ton sten har förflyttats. Bild 1. Här ser vi en drönarbild på graven när alla stenarna i ett av lagren är…

Myntgömma från 1600-talet mitt i Härnösand!

By

Myntgömma från 1600-talet mitt i Härnösand! Under en dag i slutet av maj var arkeolog Ola George från Västernorrlands museum på plats i centrala Härnösand för en mindre förundersökning av en yta i kvarteret Matrosen, vid Skeppsbron. På platsen skall anläggas ett parkeringsdäck och eftersom området ligger inom stadslagret och således räknas som fornminne var…

Stolpsättning och skyltar längs med Norrstigen

By

Stolpsättning och skyltar tillsammans med Hässjö hembygdsförening Ola George och Maria Lindberg från Västernorrlands museum har tillsammans med Hässjö hembygdsförening satt upp stolpar och skyltar längs med Norrstigen. Läs mer på Hässjö hembygdsförenings hemsida nedan: https://www.hembygd.se/hassjo/page/26776 Foto: Ronny och Kerstin Svensson.

Arkeologikurs vid Styresholm 2019

By

Västernorrlands museum genomförde under vecka 26 en arkeologikurs i samarbete med Hola folkhögskola vid det medeltida fästet Styresholm i Torsåker. Kursen leddes av två arkeologer och en arkeolog/pedagog från museet. Drygt 20 personer i skilda åldrar deltog i kursen. Fästet/borgen Styresholm grundlades enligt nuvarande forskning under 1390-talet av Vitalianerna som var lierade av kung Albreckt…

Ett folkvandringstida julpussel

By

Under vintern när djup tjäle omöjliggör grävarbete sysselsätter sig museets arkeologer med rapportskrivande och annat administrativt arbete. Ibland finns även tid över för att arbeta med äldre fyndmaterial. År 2009 undersökte museets arkeologer en folkvandringstida kammargrav i Överlännäs socken (Raä 20), som var utsatt för ras- och skredrisk. Folkvandringstiden sträckte sig från cirka 400-550 e.…

Arkeologisk undersökning i Vilhelmina

By

Arkeologerna på Västernorrlands museum arbetar vanligtvis inom länet, men ibland händer det att det kommer in uppdrag även från andra län. I mitten av september bar det av så långt norrut som till Vilhelmina. Flygplatsen South Lapland Airport planerar en utbyggnation och vid en tidigare utredning på platsen hade Västerbottens museum påträffat två härdar och…

Provgropar i Häbbersbacken, Härnösand

By

Under två varma dagar i somras genomförde en av museets arkeologer en mindre provgropsundersökning av en härbretomt på Häbbersbacken i centrala Härnösand nära korsningen Pumpbacksgatan-Norra kyrkogatan. På platsen fanns resterna av det härbre som är Härnösands äldsta bevarade hus (utmärkt på en karta från 1699) och detta håller nu på att restaureras och återuppbyggas av…