En liten schaktövervakning i Mjäla

By

Den sista dagen i maj var två av museets arkeologer uppe i Mjäla, strax sydväst om Örnsköldsvik. Orten ligger i Nätra socken som kanske mest förknippas med Raä 306 och 307 – de neolitiska boplatserna på Bjästamon och vid Kornsjövägen. Här genomfördes de mest omfattande utgrävningarna i länet under början på 2000-talet. Man hittade bland…

Sommarsäsongen är igång!

By

Så startade till slut årets fältsäsong inom arkeologin på riktigt med två små utredningar på Alnö och i Matfors. Inte ett fynd i sikte så långt ögat kunde nå, men det vägdes upp med råge av det strålande vackra majvädret. Det som vi arkeologer får mest uppmärksamhet för är ju oftast de större undersökningarna. Men…

Kokgropar

By

Så här års, innan fältsäsongen har hunnit komma igång på allvar, sitter vi arkeologer mest på kontoret och knåpar ihop rapporterna från föregående års undersökningar. Det är både roligt och spännande (speciellt när vi får in analyssvar), men kanske inte så mycket att rapportera utåt. För att råda bot på nyhetstorkan på arkeologifronten tänkte jag…

Christina Nordströms gästgiveri och rysshärjningarna 1721

By

Hösten 2020 utfördes en slutundersökning inför dragningen av det nya järnvägsspåret vid Maland, Skön socken. Ytan som undersöktes är belägen uppe på en vall längs med Malandsvägen, direkt väster om den gamla kyrkvägen som löper från Sköns kyrka och norrut. Under slutundersökningen påträffades tre byggnader och två källare som tolkades preliminärt utifrån fynden som rester…

Styresholm – från en arkeologipraktikant

By

Under denna höst har jag, Emelie Börjesson, min studiepraktik vid Västernorrlands museum. Studiepraktiken är en kurs som erbjuds vid det 3-åriga kandidatprogram i arkeologi jag läser vid Umeå universitet. Jag bor och är uppväxt här i höga kusten och har alltid varit intresserad av arkeologi, historia och forntiden. Arkeologi är något som kan intressera många,…

En dag vid Fjällsjöälven – en arkeologisk inventering

By

Vi arkeologer gör inte bara regelrätta utgrävningar. I år kan man säga att det är utredningarnas år och förutom en hel del schaktning så har det även blivit lite inventering. Det betyder att vi går över ett område för att se om vi kan hitta nya fornlämningar, men även för att göra noggrannare inmätningar av…

Konserverade föremål från gravhögen i Härsta

By

Vi har nu fått en efterlängtad rapport från Acta KonserveringsCentrum AB över metallföremålen som hittades i den stora gravhögen i Härsta, Raä 45. När vi hittar fynden i jorden är de många gånger ganska fula och det är inte alltid man ser vad som döljer sig under all jord och korroderade ytor. Metall bevaras olika…

Slagfältsarkeologi i Kungsnäs, Selånger

By

I maj är det 300 år sedan rysshärjningarna längs Västernorrlands kust. Rysshärjningarna var den ryska flottans terrorhandlingar längs Norrlandskusten då byar, bruk och städer plundrades och brändes. Det var en del av Det stora nordiska kriget, som pågick 1700–1721 och avsikten var att tvinga Sverige till eftergifter i fredsförhandlingarna. Slaget vid Selånger var den sista…

Uppdatering från utgrävningen på Stornäset

By

Under hösten 2020 undersökte museets arkeologer en huslämning som hittills visat sig härröra från sen Vendeltid-tidig vikingatid. Vid tidpunkten från det förra inlägget hade husgrunden rensats fram och enstaka fynd gjorts. Nu är undersökningen avslutad och några av analysresultaten har rapporterats in. Dags för en uppdatering med andra ord! Området där huslämningen påträffades är ett…

Uppdatering om myntfyndet i kvarteret Matrosen

By

Under 2020 berättade vi om en myntgömma från 1600-talet som påträffades vid en förundersökning i kvarteret Matrosen vid Skeppsbron i centrala Härnösand. Totalt framkom 11 mynt varav majoriteten härrörde från 1600-talet. Metall korroderar dock som bekant och mynten såg inte mycket ut för världen när de grävdes fram. Efter utgrävningen skickades allihop till konservator Sophie…