Stockbåtsfynd i sjön Trehörningen!

Utanför Sidensjö i Örnsköldsviks kommun ligger en liten skogssjö som kallas Trehörningen. Här, invid strandkanten hittade Georg Selling för en tid sedan resterna av vad som skulle visa sig vara en så kallad stockbåt. Stockbåtar tillverkades som namnet antyder genom att en trästock urholkades. Denna typ av båt har tillverkats och använts från förhistorisk tid ända in i historisk tid och har sett relativt likartad ut övertid. Det var således omöjligt att avgöra huruvida Sellings stockbåt härrörde från förhistorisk tid utan att göra en 14C-analys.

I början på november åkte museets arkeologer Ola George och Madeleine Nilsson tillsammans med arkeologen Bernt-Ove Viklund ut till platsen för att dokumentera båten för framtiden och ta de nödvändiga proverna. Det var en klar, kylig morgon och ett tunt lager frost och snö täckte landskapet. Båten visade sig vara i två delar – om det är för och akter från samma båt eller delar från två olika båtar är svårt att säga.

Bild 1: Här ligger stockbåtsresterna i strandkanten.

Bild 1: Här ligger stockbåtsresterna i strandkanten.

Bild 2: Den ena delen ligger rättvänd…

Bild 2: Den ena delen ligger rättvänd…

Bild 3: …den andra upp och ned.

Bild 3: …den andra upp och ned.

Isen hade hunnit lägga sig på sjön, men var ännu så pass tunn att det gick att hacka sig genom den för att kunna få upp resterna av stockbåten på land. När båda delarna var framhackade och uppburna på torr mark fotograferades de, mättes med tumstock och beskrevs. Själva fyndplatsen mättes även in digitalt med GPS.

Bild 4: Den ena biten uppdragen på land.
Bild 4: Den ena biten uppdragen på land.

Bild 4: Den ena biten uppdragen på land.

Bild 5: På den andra biten syns ett hål i fören/aktern som mest troligt är skapat av människohand.

Bild 5: På den andra biten syns ett hål i fören/aktern som mest troligt är skapat av människohand.

Bild 6: Här syns även ett hål i botten. Kanske har det tillverkats för att kunna sänka båten under vattnet om vintern när den inte användes. På detta vis bevarades den bättre.

Bild 6: Här syns även ett hål i botten. Kanske har det tillverkats för att kunna sänka

båten under vattnet om vintern när den inte användes. På detta vis bevarades den bättre.

Därefter togs prover för 14C från båda delarna. Detta gjordes genom att små delar av det yttersta lagret från stocken karvades av med kniv för att få en så korrekt datering som möjligt. Eftersom båten inte skulle tas in till museet utan lämnas kvar vid fyndplatsen var det viktigt att den åter sänktes under vattnet så att den inte skulle torka ut. Arkeolog Ola George fick krypa ut på isen och hacka ett hål som båtdelarna kunde puttas ned under vattnet genom.

Bild 7: Ola George tar hål på isen för att sänka stockbåten.
Bild 7: Ola George tar hål på isen för att sänka stockbåten.

Bild 7: Ola George tar hål på isen för att sänka stockbåten.

Nu blir det en spänd väntan på provsvaren som förhoppningsvis kan berätta om båtens ålder och hjälpa arkeologerna att sätta in den i ett större sammanhang.

I media:

Landet runt ca 11 min in i inslaget

Inslag på SVT.se