Kulturarv och digitalisering: Fokus på medskapande och delaktighet

Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier bjuder in till en dag om digitalisering och kulturarv i samarbete med Västernorrlands museum onsdag 4 maj kl 10-15.

Delaktighet och medskapande i kulturarvssektorn har de senaste åren utvecklat en bred betydelse. Begreppen är en förutsättning för en relevant och inkluderande museiverksamhet och behöver genomsyra såväl samlingsförvaltning som publika aktiviteter och pedagogik.

Samtidigt som metoder för delaktighet och medskapande utvecklas väcks frågor kring syften och arbetssätt. Behov och tillvägagångssätt skiljer sig åt beroende på var i museiverksamheten delaktighet och medskapande initieras. Här finns också stora skillnader i synsätt beroende på om syftet är forskning och kunskapsuppbyggnad, bygga relationer med publiken eller exempelvis påverka samhället i frågor kring hållbarhet.

Området väcker därmed oundvikligen en mängd frågor om vad vi faktiskt menar med delaktighet, inkludering och exkludering. Dagen syftar till att samla representanter från kulturarvssektorn, universitet och andra aktörer inom området för att utforska vad inkludering, delaktighet och medskapande betyder för museernas uppdrag, arbetsprocesser och faktisk påverkan i samhället. Under dagen initieras en dialog om möjliga samarbeten för att vidare utveckla området tillsammans.

Program

9.30-10.00 Kaffe och macka

10.00-10.15 Välkomsthälsning – introduktion

10.15-10.55 Medskapande här och nu – insamling i digitala kanaler för bevarande, inkludering och utveckling av nya arbetsprocesser (Kajsa Hartig, avdelningschef vid Västernorrlands museum)

11.00-11.40 ”De andra” som aldrig är med eller ”de första” som aldrig går ur – kritiska perspektiv på digital delaktighet (Katarina Gidlund, professor i informatik vid Mittuniversitetet och Sara Nyhlén, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet)

11.40-12.30 Barns agens och medskapande: Forntidsresan (Rundvandring i den museala utställningen med Sofia Eriksson Bergström vid Västernorrlands museum mfl)

12.30-13.15 Lunch (bekostas av deltagarna själva, https://vnmuseum.se/lindas-mat-kafe/ )

13.15-14.15 Gruppdiskussioner/workshop med olika teman

14.15-15.00 Återsamling med fika, panelsamtal och slutord

Praktisk information

Plats: Västernorrlands museum, Murbergsvägen 31, Härnösand
Dag och tid: Onsdag 4 maj kl 10-15
Kostnad: Deltagandet är gratis men var och en bekostar lunchen själv
Anmälan: Anmäl dig senast 15 april via formuläret nedan

Välkommen!
Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier
Västernorrlands museum

Anmälan

Anmälan är stängd. För mer information kontakta kajsa.hartig@vnmuseum.se