Höstmöte med nätverket DOSS

Call for papers/Save the date

DOSS (Dokumentation av samtida Sverige) årliga Höstmöte, 30 november och 1 december på Västernorrlands museum i Härnösand.

Etiska aspekter på samtidsdokumentation är temat på DOSS höstmöte 2022 som detta år hålls på Västernorrlands museum i Härnösand den 30 november (eftermiddag) och 1 december (förmiddag).

I museernas samtidsdokumenterande verksamhet behöver vi förhålla oss till etiska aspekter och överväganden av olika slag i processens alla delar. När vi intervjuar, fotograferar eller följer människor uppstår vissa etiska frågor. Vid tolkning och publicering av materialet, eller i registrerings- och arkiveringsfasen, finns andra etiska aspekter att förhålla sig till. Årets höstmöte tar avstamp i etiken kring den vardagliga praktik som vi som arbetar med att dokumentera samtiden ställs inför. Under mötet lyfts frågor som: Hur arbetar museerna med etiska riktlinjer eller policys för samtidsdokumentation? Hur beaktar vi etiska aspekter i arbetets olika faser? Vi blickar även mot forskningsetiken för att jämföra med museernas samtidsdokumenterande verksamhet. Vilka skiljelinjer och beröringspunkter finns?

Vi ser gärna en blandning av presentationer; konkreta och verksamhetsnära såväl som teoretiska och resonerande. Har du en fråga du vill diskutera med kollegor under träffen? Har du ett gott exempel att presentera, eller en svårighet ni står inför?

Mötet ges i samverkan med Samlingsforum som ges dagarna efter DOSS höstmöte (1-2 december). Vi uppmuntrar den som har möjlighet att närvara även där.

Senast den 16 september önskar vi ditt förslag på föredrag eller diskussionspunkt. Maila till: sofia.breimo@vbm.se

Här är länken till ”save-the-date” för årets Samlingsforum  Samlingsforum 2022: Samlingsförvaltningssystemet – museets hjärta | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

DOSS e-postlista

Missa inte nyheter från nätverket DOSS. Anslut dig till listan på Google groups genom att maila till kajsa.hartig@vnmuseum.se.

 

Mer från nätverket DOSS

Digitalt frukostsamtal 13 september kl 9-10
DOSS välkomnar till sitt första digitala frukostsamtal, som handlar om inget mindre än:

Samtidsdokumentation under press
I årets rapport från Sveriges museer aviserar hälften av de tillfrågade museicheferna en oro för att det inte finns tillräckliga medel för nutida insamling. Enligt Sveriges museers tillförordnade generalsekreterare Maria B Olofsson är en urholkning av samhällets minne att vänta. Hon menar att de ansvariga behöver förstå vilka konsekvenser det kan få över tid om insamling av nutiden inte ges tillräckliga resurser. I skrivande stund har Länsmuseerna dessutom gått samman i en kampanj för att värna framtidens historia.

Hur ser vardagen ut på museerna runtom i Sverige för oss som arbetar med insamling och dokumentation? Vilka förutsättningar för att bedriva samtidsdokumentation finns? Och finns det sätt att påverka utvecklingen?

I detta första DOSS frukostsamtal tar vi utgångspunkt i rapporten och diskuterar samtidsdokumentationen idag. Sveriges museers verksamhetskoordinator och tidigare t.f generalsekreterare Maria B Olofsson inleder. Moderator tar vid och tar samtalet närmare vår vardag och respektive verksamheter.

Anmäl deltagande till minja.hjorth@stockholm.se senast fredag den 9 september. Du får en länk dagen innan mötet.

Länk till rapporten: Museer-under-press_SM_2022.pdf (sverigesmuseer.se)

Save the date: Nätverksträff för museifotografer fredagen den 30 september
Stadsmuseet i Stockholm samordnar träff för museifotografer – om arbetet vid våra olika museer, besök i samlingarna och titt på nya kameran inköpt för projektet Stadens ansikten utlovas. Tipsa gärna fotografer på era museer som kan vara intresserade!

Kontakta johan.stigholt@stockholm.se
Tips! Stanna gärna kvar till lördagen och delta på Stadsmuseets fotodag den 1 oktober: Foto i fokus – Stadsmuseet (stockholm.se)