Foto och film

Livet består av många händelser, glädje och sorg, vardag och fest, och allt blir till minnen. Ibland kommer vi ihåg vissa händelser, andra har vi glömt och ibland vill du dela minnen med andra. I Västernorrlands Länsmuseum finns många av livets minnen bevarade i bildarkivet.

Museets fotosamlingar

Det är den tekniska utvecklingen inom fotografiska processer som möjliggjort att vi kan spara minnen i fysisk form och dela dessa med andra. Västernorrlands museums bildsamling består av allt från de tidigaste dagerrotyperna från 1842 till digitala bilder, film och video. Här kan du hitta det mesta som sparats från länet och världen tack vare donationer och förvärv av fotosamlingar. Några av de större bildsamlingarna kommer från Viktor Lundgren, Lars Bergström, Georg Hedberg, Bengtsfors flygbilder, Gullik Gulliksson, Rudolf Södergren, Lars Guvå. Till bildsamlingarna hör även ett antal samtidsdokumentationer som utförts i samarbete med eller på initiativ av museet.

Bildbeställningar

Länsmuseet har för närvarande mycket begränsade möjligheter att ta emot bildbeställningar på grund av övergång till nytt samlingssystem. Från hösten 2021 publicerar vi samlingarna på www.digitaltmuseum.se, med bättre sökbarhet och tillgänglighet.

Bildbeställningar debiteras enligt nedanstående prislista:
Prislista bildleveranser Västernorrlands museum 2020 (Pdf)

Skicka förfrågan om bildbeställningar till hej@vnmuseum.se

 

Lite fotohistorik

Fotografi, att skriva med ljus, utvecklades redan under 1000- talet efter Kristus och under medeltiden då camera obscura (mörkt rum) blev ett verktyg för arkitekter och konstnärer.

Först på 1800-talet tog utvecklingen fart och fotografi som vi känner idag blev så småningom var mans redskap att dokumentera sin samtid.

Västernorrlands museums äldsta fotografi

Fotografiet är från ca 1842 och kallas för daguerreotypi efter upphovsmannen och är en silverplåt preparerad med jod och framkallad i silverånga och visar ett porträtt på en kvinna. De vanligaste typer av fotografi i bildarkivet är glasplåtar, skioptikonbilder, diabilder, negativ och digitala bilder.I arkivet finns också film, de tidigaste från senare delen av 1920- talet fram till dagen filmer på videoband och DVD skivor. Museet har också en stor samling av skolfilm och bildband som använts i undervisning.