Foto och film

Livet består av många händelser, glädje och sorg, vardag och fest, och allt blir till minnen. Ibland kommer vi ihåg vissa händelser, andra har vi glömt och ibland vill du dela minnen med andra. I Västernorrlands Länsmuseum finns många av livets minnen bevarade i bildarkivet.

Museets fotosamlingar

Det är den tekniska utvecklingen inom fotografiska processer som möjliggjort att vi kan spara minnen i fysisk form och dela dessa med andra. Västernorrlands museums bildsamling består av allt från de tidigaste dagerrotyperna från 1842 till digitala bilder, film och video. Här kan du hitta det mesta som sparats från länet och världen tack vare donationer och förvärv av fotosamlingar. Några av de större bildsamlingarna kommer från Viktor Lundgren, Lars Bergström, Georg Hedberg, Bengtsfors flygbilder, Gullik Gulliksson, Rudolf Södergren, Lars Guvå. Till bildsamlingarna hör även ett antal samtidsdokumentationer som utförts i samarbete med eller på initiativ av museet.

Att samla samtidsfotografi

Sedan 2018 bedriver museet pilotverksamhet på området samtidsfotografi. Idag fotograferar vi alla i stort sett enbart med våra mobiltelefoner. Det betyder att inom en snar framtid kommer museer inte längre att kunna samla in farfars gamla fotoalbum eller mormors skokartong med bilder. Västernorrlands museum börjar nu samla in mobilkamerabilder i en pilotverksamhet via www.mittvasternorrland.se och www.minnens.se. Det är viktigt att samla här och nu för att dagens kulturhistoriska fotografier inte ska gå förlorade för framtiden.

För hembygdsföreningar och andra minnesinstitutioner som är intresserade av att börja samla digital samtidsfotografi, ta del av forskningsprojektet Collecting Social Photos rekommendationer här, och ta kontakt med länsmuseet för att få veta mer om projektet och om arbetsmetoder: Avdelningschef Kajsa Hartig, kajsa.hartig@vnmuseum.se

Västernorrlands museums äldsta fotografi

Fotografiet är från ca 1842 och kallas för daguerreotypi efter upphovsmannen och är en silverplåt preparerad med jod och framkallad i silverånga och visar ett porträtt på en kvinna. De vanligaste typer av fotografi i bildarkivet är glasplåtar, skioptikonbilder, diabilder, negativ och digitala bilder. I arkivet finns också film, de tidigaste från senare delen av 1920- talet fram till dagen filmer på videoband och DVD skivor. Museet har också en stor samling av skolfilm och bildband som använts i undervisning.