Övriga samlingar

Bland de mindre uppmärksammade samlingarna finns det samling med jordbruksredskap, transport, mynt och naturalier och samlingar från främmande länder.

I museets äldsta samlingar ingår föremål som donerats av bland annat sjömän under 1880-talet. I förteckningen från 1899 ingår exotiska föremål från Sibirien, Kina, Japan, Ostindien, Oceanien, Afrika Brasilien, Peru, Chile och Kuba. Det har inte tillkommit några nya föremål sedan dessa tidiga donationer och samlingen är förhållandevis liten. I den finns bland annat ett tungesiskt strumpeband, kinesiska mynt, en kvinnodräkt av torkat gräs, en assegay (spjut) från Zululandet, kalebasser och en kubansk piska.

Insamlandet av växter, djur och mineraler var vanligt i museernas tidiga verksamhet, och det fanns stora samlingar i skolorna. En stor del av naturaliesamlingen kommer från Härnösands gymnasium, men många uppstoppade djur har kasserats eftersom de innehöll farliga ämnen. Herbariet är relativt omfattande med över 15 000 herbarieark varav 4 680 är införda i en databas. En stor del av samlingen kommer från Frans Kempes herbarium på Hemsön. De flesta växterna har samlats in i Sverige från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet.

Den sjöhistoriska samlingen omfattar ett antal båt- och skeppsmodeller och fiskebåtar med mät- och navigationsinstrument, flaggor och fartygsmaterial. Samlingarna ger också en bild av segel- och ångbåtarnas kulturhistoria i länet, såväl den lokala kusttrafiken som den internationella sjötransporten.

Samlingen med jordbruksredskap består av ca 200 föremål från medeltiden till 1900-talets slut. Här finns allt från enkla högafflar, spadar och grepar eller lie till större redskap som årder, plogar, tröskmaskiner och kastmaskiner.