Hemmet

Samlingarna består av föremål som människor har haft i sina hem. Det finns möbler från högreståndsmiljö men också enkla möbler från landsbygden. I samlingen kan man studera hur människor prydde sina hem med vackra textiler och vilka kläder de använde i olika tider. En spännande samling utgör musikinstrument och leksaker. Här hittar vi ålderdomliga musikinstrument och leksaker som berättar om hur barnen uppfostrades genom lek i olika tider och samhällsklasser.

En samling med husgeråd och matserviser ger en bild av det vackra man hade på bordet i fest och högtider. Det finns också enkla verktyg som var nödvändiga i självhushållstiden.