Föremålssamlingar

I museets magasin finns tusentals föremål. Här finns bland annat husgeråd, möbler, textilier, gamla vapen, medeltida skulpturer, musikinstrument, konst, forntida fynd och samiskt hantverk.

Samlingarna växte fram på olika sätt. De första skänktes till museet av samlare som ville berika museets föremålsbestånd med exotiska växter eller artefakter från hela världen. Museet samlade även aktivt genom några informanter. Läraren Axel Calleberg dokumenterade med text och bild och köpte till museet både föremål och byggnader från sydsamiska områden. En annan informant var N.M. (Nils Magnus) Åmell som besökte byar och gårdar i Härjedalen, Jämtland och Hälsingland. Resorna dokumenterade han i en bok.

Samlingarna kom även från privata personer som donerade efter sina släktingar. Distriktslantmätare A.H.L. Andersson samlade både på enkla bruksföremål och kuriösa föremål på sina långa färder i trakterna kring Sollefteå. Samlingen som bevarades i stora härbren donerades senare till länsmuseet.

Några samlingar växte fram tack vore den specifika kunskapen om ett ämne vilket gjorde att samlingens ”luckor” fylldes med nya förvärv. Så blev fallet för vapensamlingen som från början bestod av runt 200 vapen på 1930-talet men vid slutet av 1900-talet var antalet närmare 1200 objekt.

Länsmuseet har fått två stora donationer av konst efter Bengt Lindström 1925-2008 och efter Arne Jones 1914-1976.