Kartor och ritningar

Här finns stora samlingar med kartor och ritningar kopplade till arkeologernas och byggnadsantikvariernas verksamheter, men här finns även sjökort och skeppsritningar. Det mesta har kommit in till museet via Sjöbefälsskolan och Sjökaptensföreningen – en raritet är kartboken från 1737.

Du kan även hitta ritningar över gårdar, byar och material kopplat till bygglovsansökningar, trots att museet inte är en myndighet. De har skänkts såsom enskild samling av K-konsult, Kommunernas konsultbyrå. Föregångaren till K-konsult var Lantmännens Byggnadsförening, LBF, och det är deras material, som har arkiverats på museet. Här finns dessutom en deposition av Leif Markströms enormt stora byggnadsritningsarkiv, men också en stor ortofotografisk samling. Det mesta är ordnat topografiskt, alltså efter landskap, socknar och sedan byar, gårdar och mindre enheter.

På rutat papper kan du hitta arkeologernas stora plan- och profilritningar sammanhållet och nedpackat i stora ritningslådor. Översikter över Friluftsmuseets byggnader och museiområde finns där också.

Här berättar Karin Henriksson om när hon följde landsantikvarie Bo Hellman på antikvarisk kontroll. De åkte i hans röda bil till Gålsjö bruk i mitten av 1970-talet, och det var i en tid när man inte sa ”du” till varandra.

 

 

Många extra medarbetare passerade revy, och de lämnade efter sig dokumentationer, ritningar, arbetskartor och mycket annat. Fortfarande efterfrågas sådant material i olika sammanhang. Ibland efterfrågas stadsplaneritningar, liksom byggnadsritningar kopplade till inventeringar eller bygglovsansökningar. Stora ritningar och tecknade illustrationer, finns även från inventeringar av prästgårdar, trädgårdar, kvarnar, broar och industriminnen. Den här är från Murbergets entré.

Vackra textila mönster på sköra papper, men också affischer i stort format. Här finns ritningar av arkitekt Gunnar Mattssons och hans kollegers händer. Museibyggnaden, som de skapade, kom att kallas Hässjan.

Det material som finns i arkiven används för olika ändamål i olika tider. Ingenting är slutet och låst. En rapport säger något om den tid den skrevs i, och allt kringmaterial som genererats kommer till återanvändning. Till arbetsmaterialet kan nya frågor ställas i nya tider. Ingenting blir någonsin för gammalt.