Dokument och rariteter

Här hittar du länets största samling med pergamentbrev från medeltiden. Du kan också hitta fler rariteter, som tidsmässigt spänner över en tid från 1466 till 1930-talet.

Tack vare Aspöbrevet träder det fram människor, som levde för mer än 500 år sedan. Det är också tack vare den omtalade prästen och hembygdsforskaren Erik Modin, som vi kan läsa brevet idag. Han förmedlade det till museet i början av 1900-talet.

I brevet av skinn kan vi få reda på hur känslorna svallade vid en marktvist vid nedre Ångermanälven år 1489. Vi som åker tåg mellan Sundsvall och Umeå kan höra tågvärden ropa ut ”Nästa Väster Aspby. Höga Kusten Airport”. Sällan eller aldrig tänker vi på att detta Aspby en gång var en ö omgiven av vatten. Ön hette Aspö. Pärmabrevet från 1489 berättar om en gränstvist, och det lyfter fram många personer ur historiens dunkel. Vi kan bara ana gränstvistens omfattning när vi ser hur känslorna var i svang. Varje namn ger en fingervisning om människans plats i tiden och i landskapet. Här har människor samlats, endast män, för att döma i denna gränstvist. Det är Nils Hansson (Diekn), han som utfärdar brevet och är lagman över Västerbotten. Han bor i Lugnvik. Det är Olof Eriksson (Stålarm), som är lagman över Ångermanland och Medelpad. Här finns också vittnen på plats. Det är Jon i Björkå, Jöns Nilsson i Hammar, Nils Bagger (100 år) genom ombud. Det är Mickel i Alsta, Klas Körningsson och prosten herr Peder i Nordingrå. Vilka är de här människorna? Hur såg det ut på de platser, som de kommer ifrån? Hur fördes samtalen och hur lät rösterna? Det var 12 män i nämnden, som sakfällde Sigurd i Wik detta år 1489.

Här kan du titta i en del sockenhandlingar, dessutom köpehandlingar för gårdar och lagfarter. Här finns handskrivna receptböcker för mat och parfymer.

Här finns också en liten handskriven bok, som tillhör kuriositeterna. Den handlar om att avläsa händer eller kanske hellre om att ”spå” i händer. Det är ett ”Kort utdrag af herr Gran-Pescatoris af Chirawelle Mathemat.Italo. chiromantia curiosa…” av Pehr Högström, och den finns i lantmätare Anderssons samling.

I en annan anteckningsbok förvarad i Per Edholms samling finner vi uppgifter om de dömda och avrättade kvinnorna från Dals, Ytterlännäs och Torsåkers socknar. Det är handskrift, som idag är utställd i basutställningsdelen ”Syn för sägen”. Den har väckt stor uppmärksamhet när man diskuterat om det är en avskrift av Jöns Hornaeus anteckningar eller om det är original.

 

Handskrift från Ytterlännäs
Handskrift från Ytterlännäs

 

Till rariteterna hör även flera äldre musikaliesamlingar. Den från 1700-talets Högre allmänna läroverket i Härnösand är spännande och den finns placerad i Musikarkivet. Musikforskare som Anna-Lena Holm från dåvarande Musikaliska akademiens raritetssamlingar, David Kettlewell och Anders Petter Andersson är några av alla de musikanter och forskare, som har gått igenom och nyttjat äldre musikmaterial på museet.  När David Kettlewell arbetade periodvis i ett flerårigt projekt med läroverkssamlingen på 1990-talet. Då kunde vackra harpotoner ljuda i Åvike Södra Flygel. Här kan du lyssna till en liten sekvens från ”A Sonett of String-improvisations by Renaissance teachers”.  David spelar tillsammans med sin mångårige spelkamrat Kjell Persson på gitarr.