Utveckling av torgmiljön på Murberget friluftsmuseum

Murberget friluftsmuseum är ett uppskattat kulturarvsbesöksmål i Västernorrland. Drygt 70 kulturhistoriska byggnader med norrländsk bakgrund förvaltas och tillgängliggörs här i syftet att bevara men också i syftet att förmedla kunskap om kulturhistoria och traditionellt hantverk.  

För att göra friluftsmuseet mer attraktivt och levande ska torgmiljön vid Murberget friluftsmuseum utvecklas. Syftet är att skapa en innovativ mötesplats för företag och föreningar med kulturarvet i centrum, men också att skapa ett mer levande besöksmål för alla besökare. I planerna ingår att hyra ut lokaler för butiker och verkstäder, kontor och arbetsplats eller erbjuda mer tillfälliga möjligheter att ingå i olika pop-up-sammanhang. 

För att dessa planer ska bli verklighet pågår flera olika projekt och utvecklingsinsatser med fokus på torgmiljön. Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism och KKN arbetar med metodutveckling och nätverksskapande aktiviteter med fokus på torgmiljön. Utvecklingen av Wulkanska huset finansieras delvis med hjälp av projektfinansiering från Boverket. Ytterligare projektfinansiering önskas och söks för att komma vidare med utvecklingen. 

Förutom Wulkanska huset, som genomgår en omfattande utveckling, så finns det planer för hur Rådhuset och Hellströmska huset ska kunna utvecklas till lokaler i samverkan med andra aktörer. Mer information kommer inom kort.  

Wulkanska huset

2022 års stora renoveringsinsats på Murbergets friluftsmuseum är nedervåningen i det Wulkanska huset, som ställs i ordning för att kunna inrymma lokaler för samverkan, exempelvis butikslokaler. Wulkanska huset byggdes runt 1800 och flyttades till Murberget 1971. Renoveringen genomförs med utgångspunkt i bilder från huset och husets egna tapeter som finns sparade i vårt arkiv. Varje rum har dessutom en egen förebild och speglar på så vis ett stilhistoriskt inredningsideal.  

Efter årsskiftet påbörjas planering av uthyrnings- och samverkanskoncept samt för renoveringsinsatser för husets våning 2.