Platsbesök: Svartviks industriminnen

Varmt välkommen på platsbesök till Svartviks industriminnen!  

Tema: Platsutveckling 

Var? Svartviks Industriminnen, Svartviksvägen 22, 862 33 Kvissleby 

När? Den 10 maj klockan 10.00-15.00 

Vem? Riktar sig till verksamma kulturarvsaktörer, hembygdsrörelsen, aktörer från kulturella och kreativa branscher, destinations- och besöksmålsutvecklare i Västernorrland 

En hög vit byggnad, träd och blå himmel
Svartvik. Foto: Erika Forsberg.

Att få uppleva goda exempel och få mötas på inspirerande platser är en viktig del av att skapa samarbeten och nätverk mellan kulturarv, kreatörer och besöksnäring i Västernorrland. Under besöket på Svartviks industriminnen kommer deltagarna att få ta del av hur platsens kulturarv används för att utveckla Svartvik till ett attraktivt besöksmål. Platsbesökets syfte är att ge inspiration och kunskap om hur det är möjligt att arbeta innovativt med kulturarvet i Västernorrland, samtidigt som det ger möjlighet att mötas och utbyta idéer.   

På knappt 200 år har Svartvik gått från lastageplats, skeppsvarv, ångsåg och massafabrik till levande museum och industriminne. Under besöket bjuds det på en guidad tur av området: flera bevarade byggnader från sågverksepoken, en engelsk park med fungerande kägelbana och historisk köksträdgård. På området finns restaurang, kafé, en utställning om Svartvik, kulturföreningar och lokala entreprenörer inom konst och hantverk. Efter rundturen bjuds det på lunch på Svartviks Herrgård.  

På eftermiddagen berättar Erika Forsberg (enhetschef friluftsmuseerna, Kultur och fritid, Sundsvall) och Stefan Lindbäck (förvaltare, Drakfastigheter) om samarbetet för att kulturarvet ska användas och utvecklas i Svartvik. Vi kommer även få ta del av Sundsvalls kommuns arbete med att bygga upp ett samarbete med kulturföringar och kulturella och kreativa företag i Svartvik för att skapa ett brett och attraktivt utbud, samt hur dessa aktörers verksamhet bidrar till platsens karaktär.  

Max 45 deltagare, först till kvarn gäller. Platsbesöket är kostnadsfritt och de 45 anmälda bjuds på lunch. Bekräftelse på anmälan kommer i form av ett mail och en kalenderkallelse. 

Besöket är en aktivitet inom projektet Västernorrlands museum – Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar. 

Välkomna! 


Program   

10:00– Välkommen, registrering & fika
10:30– Lär känna platsen Svartvik. Guidad rundtur på området med besök hos flera av aktörerna som finns i Svartvik.
12:00- 13:30- Lunch på Svartviks Herrgård
13:30-15:00 –Kulturarvet ska användas och utvecklas! Erika Forsberg, Kultur och fritid, och Stefan Lindbäck, Drakfastigheter, Sundsvalls kommun. 


Anmälan

Anmälan senast 26 april.