Utveckling av torgmiljön på Murberget friluftsmuseum

Murberget friluftsmuseum är ett uppskattat besöksmål i Västernorrland med drygt 70 kulturhistoriska byggnader med norrländsk bakgrund. Byggnaderna förvaltas och tillgängliggörs med syftet att bevara men också med syftet att förmedla kunskap om kulturhistoria och traditionellt hantverk för våra besökare.  Att utveckla Murbergets friluftsmuseum som besöksmål, med fokus på tradition, förnyelse och hållbarhet, är ett ständigt pågående arbete. En satsning på biologisk mångfald görs på hela området och även torget har fått mer blommande inslag som ökar trivseln för både besökare och insekter.

Syftet med utvecklingen av torgmiljön är att skapa en innovativ mötesplats för företag och föreningar med kulturarvet i centrum, men också att skapa ett mer levande besöksmål för alla besökare. I planerna ingår att hyra ut lokaler för butiker och verkstäder, kontor och arbetsplats eller erbjuda mer tillfälliga möjligheter att ingå i olika pop-up-sammanhang.

För att dessa planer ska bli verklighet pågår flera olika projekt och utvecklingsinsatser. Västernorrlands museum – nod för kulturarvsturism och KKN arbetar med metodutveckling och nätverksskapande aktiviteter med fokus på torgmiljön.

Restaureringen och utvecklingen av Wulkanska huset under 2022 projektfinansierades delvis med stöd av Boverket och byggnaden står nu redo att tas i bruk med unika lokaler som utgår från olika stilhistoriska epoker.

Hellströmska huset

Årets stora projekt kring torget, med finansieringsstöd från Boverket, och som ingår i den långsiktiga satsningen på Friluftsmuseets torgmiljö, är Hellströmska huset. Hellströmska huset är byggt omkring 1870 och flyttat till Murberget 1977 från Norra kyrkogatan 16, Härnösand. Fasaden målades 2022 och byggnadens gavel lyftes vårvintern 2023 hela 8 cm på sina ställen eftersom det fanns stora sättningar i grunden.

Syftet med restaureringen är att öppna Hellströmska husets bottenvåning för både intern, extern och publik verksamhet. Även om flera olika verksamheter planeras ingå i byggnadens nya funktion är huvudsyftet självklart att för våra besökare presentera kulturhistoriskt intressanta och inspirerande miljöer. Hållbara material och återbruk är en viktig hållningsfråga för friluftsmuseet och kommer vara vägledande i restaureringsarbetet.

Wulkanska huset

2022 års stora renoveringsinsats på Murbergets friluftsmuseum är nedervåningen i det Wulkanska huset, som ställs i ordning för att kunna inrymma lokaler för samverkan, exempelvis butikslokaler. Wulkanska huset byggdes runt 1800 och flyttades till Murberget 1971. Renoveringen genomförs med utgångspunkt i bilder från huset och husets egna tapeter som finns sparade i vårt arkiv. Varje rum har dessutom en egen förebild och speglar på så vis ett stilhistoriskt inredningsideal.