Berättarcafé romska dräkter och festtraditioner

  • Berätta om och lyssna till andras berättelser om romska dräkter och festtraditioner
  • Spara berättelserna för framtiden i Västernorrlands museums arkiv 

 

Berättarcaféet ägde rum 17 juni 2023, kl. 11.00 till 16.00.

Temat var romska festtraditioner och dräkter och arrangerades av Västernorrlands museum, É Romani Glinda och kulturföreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca.

Berättelser sparas för framtiden i museets arkiv

Deltagare från museet fotograferade och antecknade under träffen. Detta är nu en del av museets arkiv, där det tillgängliggörs för andra, till exempel för forskning, eller i utställningar, på webben eller annan verksamhet. Din berättelse blir ett viktigt bidrag till Västernorrlands historia!

Program 17 juni

Berättarkafé: Dagen inleds med berättarkaféet kl. 11.00, öppet endast för föranmälda, med lunch kl. 12.00 till 13.00 för deltagarna. Träffen fortsätter sedan kl. 13.00 till 14.00. 

Föredrag: Mellan kl. 14.00 till 15.00 blir det publikt föredrag med Fred Taikon, É Romani Glinda

Dansuppvisning: Romsk dansuppvisning, kl. 15.00 till 16.00.

Tid och plats: Kl. 11:00 – 16.00. Kulturmagasinet i Sundsvall

Mat: Lunch och fika ingår!

Ta med om du vill: Romska festkläder och/eller accessoarer som smycken, skor, väskor, osv.

Arrangörer: Kulturföreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca, É Romani Glinda och Västernorrlands museum

Om museet och insamlingen

För att kunna berätta om hela Västernorrlands historia samlar Västernorrlands museum på berättelser och föremål från både nutid och dåtid. 

Insamlingen är en del av projektet Romskt kulturarv i Västernorrland, som bland annat syftar till att utöka museets samlingar med perspektiv, kunskap och berättelser om romskt och resandes kulturarv, av personer som själva är romer eller resande.