Romskt kulturarv i Västernorrland

Bakgrund

Romskt kulturarv i Västernorrland är ett flerårigt projekt med start i september 2021. Västernorrlands Museum, romska kulturföreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca i Sundsvall och den nationella föreningen É Romani Glinda samarbetar för att utforska befintlig kunskap och befintliga samlingar och arkiv i länets centrala kulturarvsinstitutioner. I projektet ingår också att utforska metoder för att samla och inhämta kunskap om romers och resandes kultur och kulturarv tillsammans med romer och resande. En viktig del av projektet är att utforska metoder för inkludering, delaktighet och medskapande med länsmuseet som en demokratisk arena och mötesplats.

Generellt finns få spår av romer och resande i museisamlingar och i arkiven. Det material som finns har oftast ensidigt dokumenterat/skildrat romer och resande från ett icke romskt eller resande perspektiv. Det finns därmed ett behov att utveckla strategier och handlingsplaner för att arbeta med romer och resandes kulturarv, med ett museiperspektiv och tillsammans med romer och resande.

Syftet med projektet är att genom ett treårigt projekt skapa förutsättningarna för långsiktiga samarbeten med romer och resande i länet för att kunna samla och dokumentera kulturarv. Projektet ska avslutas med en utställning och en kunskapsbank om romers och resandes kulturarv i Västernorrland. 

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Kulturrådet.

Här kan du läsa rapporten från september 2022. >>

Minnen och berättelser

Vi söker romers och resandes egna minnen från Västernorrland, och berättelser om möten med romer och resande i Västernorrland. Får vi intervjua dig? Kontakta antikvarie Sandra Klingberg, sandra.klingberg@vnmuseum.se

Kontaktuppgifter till projektet

Kajsa Hartig, avdelningschef Västernorrlands museum, kajsa.hartig@vnmuseum.se 

Samanta Selimovic, Djelem Djelem Lungone Dromenca, Samanta.selimovic@hotmail.com 

Fred Taikon. É Romani Glinda, fred@romaniglinda.se