Introträff med workshop 

En spännande och lärorik första träff blev det för Kulturarvsinkubatorn Västernorrland. Dagen inleddes av High Coast Creative med en introduktion till vårens program. Efter det fick inkubatorns deltagare presentera sin verksamhet och deras förväntningar av programmet. Det är en stor spridning på var i länet deltagarna kommer ifrån och vad för kunskaper de tar med sig in i programmet, allt från ljusstöpning, grafisk formgivning till landskapsarkitekt.  

Under uppstartsdagen fick deltagarna även möta museets experter och fick en introduktion till museets utställningar, samlingar och miljöer. Efter en guidad visning i museets utställningar utfördes en idégenereringsworkshop. Några exempel på tankar och idéer som presenterades under workshopen är: gamla vävmönster i nya tekniker, att lyfta kvinnors berättelser i historien, storytelling och ta inspiration från landhöjningen och hällristningar. Eftersom deltagarnas uttryck och bakgrund är så pass blandade skilde sig deras svar ganska mycket från varandra, vilket bidrog till ett spännande utbyte.  

När deltagarna fick sammanfatta dagen svarade de att de kände sig inspirerade av det de hade fått ta del av under dagen, att det var kul att få träffa nya personer som de kunde spåna och bolla idéer med samt att de såg fram emot vårens program.