Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar

Västernorrlands Museum: Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar är ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt. Insatserna syftar till att främja utvecklingen av kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar med inriktning mot kulturarv. Projektet syftar också till att utveckla länsmuseets roll som plats och kompetenscentrum för samverkan inom området. Projektet vill bidra till att skapa ett innovativt, hållbart och kreativt näringsliv som gör Västernorrland till en än mer attraktiv plats för människor att besöka, verka och leva i.

Mål i projektet:

  • utveckla hållbara samverkansmodeller, former och nätverk för kulturarvsmuseum och KKN-aktörer.
  • utforska metoder för hur aktörer inom kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar kan stöttas av eller samverka med museisektorn.
  • utveckla Murberget friluftsmuseum till en plats och arena för andras evenemang och evenemang i samverkan.
  • nå ut med mötesplatsen och de paketerade erbjudandena till befintliga och nya målgrupper.

Projektet är unikt i sitt slag, och bygger på tanken om ett värdefullt ömsesidigt utbyte mellan kulturarvssektor och kulturella och kreativa näringar. Kulturarvssektorn kan bidra med tidigare saknade arenor där kreatörer kan synas, skapa och verka i en levande miljö som förhöjer värdet på produkter, varor eller tjänster. Den kunskap och kompetens som existerar i kulturarvssektorn kan locka fram nya idéer, fortbildning och ökad synlighet.

För kulturarvssektorns del, i det här fallet Västernorrlands museum med Murberget friluftsmuseum, samt andra kulturarvsaktörer i projektet, är det mycket värdefullt att utveckla nya samverkansformer för att kunna nå ut med kulturarvets betydelse och innehåll till nya arenor. Det är också en avgörande fråga att hitta nya funktioner och användningsområden för våra friluftsmuseers kulturhistoriska byggnader.

Fakta

Västernorrlands Museum: Nod för kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar pågår 2022-2024.

Projektet är ett tillväxtprojekt som till största del finansieras av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Region Västernorrland och Härnösands kommun men där också andra samarbetsaktörer bidrar med tid och insatser i projektet. Här ser vi Härnösands folkhögskola, Örnsköldsviks kommun, Näringslivsbolaget Sundsvall, Höga Kusten Turism och Destinationsutveckling Höga Kusten. Fler aktörer kommer att vara delaktiga i projektet under 2023 och 2024.


Kontakt

Jenny Samuelsson, museichef, jenny.samuelsson@vnmuseum.se